test
test
test

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu  

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu

Po pierwsze człowiek. Mosty zamiast murów.
 
 
21 Września 2019 | Warszawa

21 Września 2019 | Warszawa

BiletyBilety
test
test
test

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu  

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu

Po pierwsze człowiek. Mosty zamiast murów.
 
 
21 Września 2019 | Warszawa

21 Września 2019 | Warszawa

BiletyBilety
test
test
test

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu  

I Ogólnopolska
Konferencja Izby Coachingu

Po pierwsze człowiek. Mosty zamiast murów.
 
 
21 Września 2019 | Warszawa

21 Września 2019 | Warszawa

BiletyBilety

I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu

"Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów."

 

CELAMI jakie, przyświecają Projektowi są:
 • wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami oraz organizacjami skupionymi wokół rozwoju i wsparcia
 • stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw
 • popularyzacja profesjonalnego coachingu, jako wartościowej formy wsparcia rozwoju osób, procesów zmiany w organizacjach i podnoszenia efektywności działań zespołowych
 
Całość wydarzeń będzie skoncentrowana WOKÓŁ TRZECH GŁÓWNYCH WARTOŚCI Izby Coachingu:

ETYKA STANDARDY JAKOŚĆ

Prelegenci

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek prezydium poprzedniej kadencji

Anna Srebrna

Akredytowany Coach i Superwizor, członek Komisji Akredytacyjnej

Anna Syrek-Kosowska

Doktor psychologii, superwizor coachingu

Anna Wojciechowska

Coach & Team Coach

Artur Rzepecki

Executive Coach & Facilitator

Bartosz Berendt

Akredytowany coach i superwizor, Prezes Izby Coachingu

Emilia Strzelecka

Certyfikowany Coach ICF, trener kompetencji osobistych i przywódczych

Grażyna Kucharska

Akredytowany Coach i Superwizor, Członek Komisji Akredytacyjnej

Joanna Czarnecka

 Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta

Katarzyna Pilipczuk

Doktor nauk humanistycznych, Akredytowany Superwizor i Coach

Lidia D. Czarkowska

Doktor nauk humanistycznych, Akredytowany Superwizor i Coach

Magdalena Skopinska

doktor nauk medycznych, coach

Marek Jagucki

Muzyk, pianista i aranżer z wieloletnim doświadczeniem

Mariusz Cyzio

Coach, Trener, Konsultant biznesu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Matylda Marczak

Akredytowany Coach i Superwizor, Przewodnicząca Komisji Etyki

Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, coach, superwizor
Monika Walczak rzecznik prasowy IC mentor trener doradca biznesowy

Monika Walczak

Rzecznik prasowy IC,  doradca biznesowy, mentor, trener

Monika Zubrzycka-Nowak

Akredytowany Coach i Superwizor, Przewodnicząca Komisji Akredytacji

Piotr Barański

Improwizator sceniczny, trener, coach

Robert Izdebski

Członek Zarządu w IBPM, r^2, DocuHub Architect IT, Architect OnPremis Solutions, Architect Cloud Solutions, Coach.

Tomasz Wyrzykowski

Analityk grupowy, Psychoterapeuta

Zbigniew Kieras

Akredytowany Coach i Superwizor

Zofia Dzik

Fundator/CEO Instytut Humanites,

Program konferencji

Zapraszamy serdecznie na Konferencje główną, która odbędzie się w Warszawie 21.09.2019. Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia poprzedzające, które odbywać się będą w Oddziałach Izby Coachingu na terenie Polski w dniach 17-19.09.2019 roku.

21 września : Pałac Lubomirskich, plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa
09:00 - 09:15

Rozpoczęcie

 • Emilia Strzelecka  
 • Sala A

09:15 - 10:00

Wykład inauguracyjny - Standardy Etyka Jakość jako fundamentalne wartości profesjonalizacji

 • Bartosz Berendt  
 • Sala A

Wykład zainauguruje konferencje i przedstawi jej ideę „po pierwsze człowiek – mosty zamiast murów”. Mówiąc o wartościach Izby Coachingu pokaże ich uniwersalność nie tylko w kontekście profesjonalizacji coachingu, ale także wyzwań jakie stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistość. Standardy, etyka i jakość, nadrzędne wartości Izby Coachingu, mają za zadanie prowadzić coachów, tak aby ich działania były profesjonalne i budowały zaufanie do profesji. Jednocześnie wiele aspektów związanych z postępowaniem etycznym, dbaniem o jakość oraz dotrzymywanie i weryfikowanie standardów wydają się być uniwersalne dla różnych obszarów działanie, w biznesie, życiu, sporcie. Podczas wykładu postaram się przyjrzeć roli jaką można nadać coachingowi, ale i innym profesjom rozwojowym.

10:00 - 11:00

Wykład - Rozwój edukacji i profesjonalizacji coachingu w Polsce

 • Katarzyna Pilipczuk  
 • Sala A

Wykład będzie poświęcony rozwojowi edukacji coachingu w Polsce. Kierunkom, trendom i zmianom sposobu i treści nauczenia. Ważnym aspektem przedstawianym podczas wykładu będzie wskazanie jak rynek wpływa na profesjonalizację zawodu oraz kierunki kształcenia. Wspólnie poszukamy odpowiedzi gdzie spotyka się Nauka z Praktyką i jak jedna uzupełnia drugą. A wszystko to zostanie pokazane w sposób bardzo nieoczywisty.

11:00 - 11:10

Przerwa muzyczna

 • Marek Jagucki  

11:10 - 12:30

Panel dyskusyjny - Rozwój edukacji coachingowej w PL (nauka a praktyka)

 • Katarzyna Pilipczuk   Mirosława Huflejt-Łukasik   Matylda Marczak   Anna Syrek-Kosowska   Anna Wojciechowska  
 • Sala A

Z okazji 10-lecia Izby Coachingu zaprosiliśmy specjalistów, praktyków akademickich i naukowców do wspólnego stołu do rozmowy, wymiany myśli i perspektyw oraz do podzielenia się swoimi doświadczeniami w obszarze rozwoju edukacji coachingowej w Polsce na przestrzeni lat. Razem z panelistami będziemy poszukiwać odpowiedzi między innymi takie pytania: - Czy i jeśli tak, to w jak zmienił się sposób uczenia i rozwoju młodych adeptów coachingu w szkołach wyższych się przez te lata? - Jak z perspektywy akademickiej i naukowej wygląda obraz coachingu w Polsce? - Co sprawia, że coaching coraz szerzej wchodzi do życia i oferty szkół wyższych, nie tylko na kierunki ściśle z nim związane? - Dlaczego warto skończyć coaching na uczelni wyższej? - Czy można mówić o naukowym aspekcie coachingu i jego metodycznym uwarunkowaniu?

12:30 - 13:30

Przerwa

 • Hol

13:30 - 14:30

Wykład - Jak budować jakość i efektywność w biznesie w oparciu o metody coachingowe

 • Magdalena Skopinska  
 • Sala A

Jakość i efektywność działania człowieka jest wypadkową jego umiejętności „technicznych” oraz tego, jaki on sam jest, czyli jego sposobów działania, budowania relacji i współpracy, umiejętności pracy pod presją, czy wartości. Z biologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że zależy to w dużej mierze od tego, jak potrafi on zużytkowywać własną energię na poziomie fizycznym, emocjonalnych, umysłowym i duchowym. W biznesie ogromną wagę przywiązuje się do rozwoju umiejętności „technicznych”, posługiwania się dostosowanymi narzędziami, stosowania odpowiednich procesów i procedur. W obecnej dekadzie rosnący nacisk na efektywność działania mimo coraz lepszych narzędzi, paradoksalnie powoduje coraz większe problemy z produktywnością oraz jakością pracy. Coraz większe znaczenie zatem zaczyna mieć wspomaganie rozwoju pracownika w aspektach jego zachowania, sposobów działania, umiejętności odbudowywania utraconej w stresie i natłoku wyzwań energii, umiejętności zarządzania konfliktami itp. Jednym z najlepszych sposobów wspomagania rozwoju w tym zakresie są dobrze dobrane metody coachingowe. Przyjdź na wykład jeśli jesteś osobą zainteresowaną własnym rozwojem i efektywnością swojej pracy; jesteś coachem i szukasz dodatkowych metod pracy z klientem; pracujesz w biznesie i na co dzień borykasz się z problemem jakości i efektywności pracy; chcesz poznać biologiczne aspekty efektywności, zarządzania własną energią i skutecznego, pragmatycznego uczenia się. Podczas wykładu uczestnicy będą mogli: poznać biologiczne aspekty metody efektywnego wykorzystania własnej energii na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym; obalić lub potwierdzić niektóre prawdy i mity dotyczące tego, co wpływa na efektywność i jakość działania; poznać wybrane biologiczne aspekty efektywności człowieka – automatyzację reakcji i zachowań. dowiedzieć się, jak dostosować metody pracy coachingowej do potrzeb rozwojowych klienta z punktu widzenia biologii; poznać, jak zamiast „wiem” budować „umiem” - czyli umiejętność zastosowania nowych umiejętności w życiu.

14:30 - 16:00

Panel dyskusyjny - Wyzwania biznesu, efektywność ludzkich działań, a możliwości coaching jako metody wsparcia organizacji i jednostki w realizacji celów

 • Anna Syrek-Kosowska   Artur Rzepecki   Robert Izdebski   Zofia Dzik   Magdalena Skopinska  
 • Sala A

Do stołu zostali zaproszeni praktycy biznesu łączący w sobie perspektywę menedżerską, zarządczą, coachingową i konsultingową. Ludzie o doświadczeniu w zarządzaniu firmami o komponencie ponadnarowodym (korporacyjnym, międzynarodowym) oraz narodowym (polskim). Będziemy mogli posłuchać perspektywy specjalistów zarządzającymi dużymi spółkami, zespołami rozproszonymi, organizacjami sprofilowanymi produkcyjnie, usługowo i farmaceutycznie. Postaramy się uzyskać odpowiedzi na pytania: - Czy coaching może być przydatny biznesowi, a jeśli tak to w czym? - Na ile i jak menedżer może być coachem dla swoich ludzi? - Czy dzisiejszy rynek, przy jego zmienności i dynamice potrzebuje coachingu, czy bardziej jest obszarem działań dla mentorów, konsultantów i dyplomatów? - Jak miękkie kompetencje coacha mogą przekładać się na zyskowność i wzrost skuteczności pracowników / kadry menedżerskiej? - Kiedy i jak wprowadzać coaching tak, by był on rzeczywiście skutecznym narzędziem wzmocnienia i rozwoju organizacji i ludzi? - Jak wybierać coacha i skąd go brać, by się nie sparzyć?

16:00 - 16:30

Przerwa z muzyczną oprawą w tle

 • Marek Jagucki  
 • Hol

16:30 - 17:00

Wykład - O trudności rozmawiania - doświadczenia psychoterapeutyczne i społeczne

 • Tomasz Wyrzykowski  
 • Sala A

Celem psychoanalizy wynalezionej przez Zygmunta Freuda od samego jej początku był rozwój jednostki i w dalszej perspektywie grup społecznych poprzez poszukiwanie prawdy. Jest to cel zarówno ambitny jak i niezwykle trudny do zrealizowania. Kiedy bowiem w pokoju psychoterapeutycznym spotykają się dwie osoby, między nimi zamiast porozumienia rozpętuje się... emocjonalna burza. Postulowana w terapii swobodna i spontaniczna rozmowa nie jest czymś co jest od początku dane, jest raczej czymś co wymaga ustanowienia i to przy ogromnym wysiłku obu stron. Włożona w ten proces praca sama staje się doświadczeniem leczącym i rozwijającym, i jako taka, stanowi jedną z wartości psychoterapii, obok rozumienia i świadomego przeżywania. Jak zatem można tworzyć na tyle dogodne warunki by dwie obce sobie osoby, lub ich większa ilość, rozmawiały ze sobą szczerze poznając się nawzajem? Jak, idąc dalej, tworzyć takie warunki by mogły się spotkać ze sobą całe grupy ludzi, których często dzielą pochodzenie, doświadczenie życiowe, poglądy, miejsce w świecie? Odpowiadając na te pytania odwołam się zarówno do doświadczeń psychoterapeutycznych, indywidualnych i grupowych jak i doświadczeń związanych ze współprowadzeniem projektu: „Polska na kozetce”. W każdym z tych doświadczeń widoczne jest bowiem zarówno staranie i pragnienie uczestników by być zrozumianym i samemu lepiej się rozmieć jak i współwystępujące tendencje odwrotne, zaburzające rozumienie i porozumienie. Tendencje te nazywane czasem oporem można rozpatrywać także w kategoriach swoistej ucieczki od badania rzeczywistości obiektywnej i pogrążanie się w wyizolowanym świecie fantazji. Zjawisko to wydaje się zresztą o wiele szersze i wykracza daleko poza gabinet psychoterapeutyczny, stanowiąc swoisty znak „czasów” w jakich żyjemy. Wykład poświęcony będzie zatem opisowi zjawisk zaburzających myślenie jak i sposobom radzenia sobie z nimi. W warstwie teoretycznej oparty będzie o niektóre teorie psychoanalityczne ale przede wszystkim skoncentrowany na potencjale tkwiącym w relacji budowanej między ludźmi.

17:30 - 19:00

Panel dyskusyjny - Różne formy wsparcia osoby w rozwoju i zmianie

 • Anna Srebrna   Tomasz Wyrzykowski   Adam Aduszkiewicz   Lidia D. Czarkowska   Joanna Czarnecka  
 • Sala A

Do stołu zaprosiliśmy ludzi różnych profesji pomocowych: psychologów, terapeutów, coachów, lekarzy, psychoonkologów, psychiatrów, z nadzieją na dialog, wymianę myśli, budowanie porozumienia, poznanie różnorodności perspektyw, a także z intencją integrowania środowisk, które mają podobny cel - wsparcie człowieka w jego człowieczeństwie. Między innymi będziemy pytać: - Jak i na ile coaching współgra, a na ile „konkuruje” z innymi profesjami społecznie użytecznymi i pomocowymi? - Czy coaching to nowoczesna forma terapii - co na ten temat myślą coachowie, terapeuci, a co osoby zaangażowane we wsparcie człowieka w jego rozwoju lub procesie leczenia? - Gdzie są punkty łączne, a gdzie rozłączne pomiędzy coachingiem, a innymi formami pomocowymi ? - Jak różne zawody pomocowo-terapeutyczno-lecznicze mogą ze sobą współdziałać?

10:00 - 12:30

Coaching jako narzędzie wspierające zarządzanie zmianą w organizacji

 • Mariusz Cyzio  
 • Sala B

Organizacja, przedsiębiorstwo, firma, czy „klanowy” start-up? Struktura i role, czy równość i twórczy chaos? Odtwarzamy i powielamy znane, sprawdzone rozwiązania idąc wydeptanymi ścieżkami, czy poszukujemy nowych pomysłów na biznes, przedzierając się przez gąszcz systemów, złożoności i zaskakujących kontekstów? Pracujemy w świecie, w którym jest coraz więcej pytań niż jednoznacznych odpowiedzi, pomysłów niż rozwiązań, formy niż treści. Potrzebujemy zejść z chmur na ziemię. Kto podejmuje decyzje? Kim jestem zarządzając, kierując lub „gasząc pożary”? Kiedy wiem i działam, a kiedy nie wiem i potrzebuję pomocy? Ile spraw jest naprawdę moich, a ile zawłaszczam dbając o swoje korzyści i ukryte potrzeby? Przywództwo i zmiana, stawia nas w trudnych sytuacjach wyboru. Znika granica oddzielająca pracę i dom, współpracowników od przyjaciół, zespół od rodziny. Potrzebujemy wyjść ze sztywnych mundurów i porozmawiać ze sobą jak ludzie. Czy coaching jest „lekarstwem” na wszystko? Warto zastanowić się nad tym, czym jest coaching i kim jest Coach. Rozważyć, co znaczy „wszystko”. Zbadać, czy w dążeniu do skuteczności i efektywności sprawdza się tylko ta jedna metoda, technika i narzędzie rozwoju. Poszukać odpowiedzi trochę na przekór własnemu warsztatowi pracy, bo... jak wiemy, to Coach zadaje pytania. Spotkanie, warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz: dowiedzieć się jak można z różnych perspektyw postrzegać organizacje, zobaczyć kto lub co wprowadza i uruchamia zmianę, poznać wartość „kapitału ludzkiego”, sprawdzić, czym może być przywództwo. Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniu, warsztacie: wiedzę, nie tylko praktyczną, doświadczenie, gdzie i jak szukać odpowiedzi, inspiracje do różnych działań rozwojowych, praktyczny kontekst dla różnych metod, technik i narzędzi Co będziemy robić w czasie spotkania, warsztatu: pracować wspólnie i indywidualnie, doświadczać sprawczości, rozwijać samoprzywództwo, szukać wewnętrznej spójności i ugruntowania.

10:00 - 12:30

Warsztat - Improwizacja w pracy coacha i trenera

 • Jacek Młynarczyk   Piotr Barański  
 • Sala C

Improwizacja, w skrócie „Impro”. Forma sztuki scenicznej, w której grupa aktorów - improwizatorów odgrywa przed publicznością serię bardziej lub mniej powiązanych ze sobą scen, które w 100% tworzone są na oczach widzów. Innymi słowy: każdy padający z ust improwizatorów tekst, powstająca fabuła, postacie i ich wzajemne relacje, wymyślane są na poczekaniu, bez przygotowania i jakiegokolwiek wcześniejszego umówienia. Ten trening zabierze uczestników do tego świata i pozwoli im zasmakować we wspólnym tworzeniu „tu i teraz” – w duchu otwartości, zabawy, współpracy, zaufania i radości ze spontanicznej kreatywności. Najlepsze w tych warsztatach będzie to, że ich treść „napisze” się sama w trakcie ich trwania – dzięki nam wszystkim, którzy weźmiemy w nich udział. Zaczniemy od przeróżnych rozgrzewek, ćwiczeń i gier improwizacyjnych, które często są bazą naszych prób w teatrze improwizowanym. Pozwolą nam się twórczo otworzyć, zintegrować i pobudzić spontaniczne reakcje. Potem przejdziemy do wspólnego improwizowanego tworzenia – w parach i całej grupie - co z tego wyjdzie? Jak już pisałem: nie wiadomo, bo wszystko będzie w 100% improwizowane. Będziemy się ruszać, nie będzie to warsztat „na siedząco”. Dlatego ubierzcie się wygodnie. Nie musi to być dres, ale suknia balowa, szpilki lub pełen garnitur nie będą dobrym rozwiązaniem To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz: - jako coach być bardziej uważny w stosunku do klienta i być mocniej w „tu i teraz” - lepiej aktywnie słuchać - bardziej spontanicznie i adekwatnie reagować na to, co mówi klient - poszerzyć paletę swoich emocjonalnych reakcji Co zyskasz na spotkaniu: - zwiększysz poziom swojej otwartości, spontaniczności i elastyczności - będziesz mieć większy wachlarz zachowań i reakcji w pracy coachingowej - pobudzisz kreatywność i twórczość, co przyda się w życiu i na sali szkoleniowej - będziesz umieć wykorzystywać rozgrzewki i ćwiczenia improwizacyjne na sali szkoleniowej Dla kogo są te warsztaty? - coachów oraz trenerów, którzy chcą być w swojej pracy bardziej spontaniczni, elastyczni i twórczy - wszystkich, którzy są otwarci na nowe wyzwania i lubią próbować nowych rzeczy - trenerów, którzy chcą poznać i wykorzystać w pracy rozmaite sposoby na pobudzenie i zintegrowanie grupy szkoleniowej (wprowadzenie jej we wspólną energię) Co będziemy robić? - wchodzić w rozmaite doświadczenia improwizacyjne w parach, trójkach i grupach - pobudzać spontaniczność kreowania - poszerzać elastyczność reakcji - dobrze się bawić

13:30 - 16:00

Się jest czy się bywa?(rzecz o roli coacha praktycznie, narzędziowo i filozoficznie czyli szukanie odpowiedzi na pytania Kim? Jak? i Czym?)

 • Zbigniew Kieras  
 • Sala B

To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz się ponacieszać różnorodnością pomysłów na coaching, porównać je z wymogami certyfikacyjnymi i oswoić koncepcję, że w coachingu obowiązują nas żelazne zasady, które stosujemy elastycznie w zależności od okoliczności. Spotkanie składa się z cyklu ustrukturyzowanych doświadczeń, a doświadczenie potrafi mówić więcej niż 1000 słów. Trzeba go, po prostu doświadczyć! Podczas warsztatu dowiesz się: Jak świadomie kontaktować się z nieświadomością klienta. �- Posmakujesz siły Metamodelu, przyjrzysz się jego lustrzanemu odbiciu czyli Modelowi Miltona Ericksona �- Usłyszysz swój coachingowy głos poprzez filtr rozumu, serca i intuicji klienta. Co zyskasz po spotkaniu: nie wiem - trochę jak w tym powiedzeniu, którego autora nie mogę znaleźć: "Wiem, com Ci dał, ale tylko Ty wiesz, co sobie weźmiesz". Co będziemy robić podczas spotkania: - Zwiększać swoją świadomość roli coacha i tego, co wpływa na skuteczność sesji coachingowej. - Będziemy mówić czterema głosami, słuchać czterema uszami, pogłębiać empatię i uczyć się z niej wychodzić. - Będzie okazja do tego, żeby dostrzec jakie drzwi otwiera i jakie możliwości pokazuje klient - na przykładzie konkretnej sesji coachingowej. - Poznamy narzędzia do sterowania swoją energią i kierowania uwagą klienta w pięciu wymiarach. - Dodatkowo, w swoim imieniu - osoby moderującej ten warsztat - z pełną otwartością deklaruję, że zamierzam się dobrze bawić. Czego wszystkim nam życzę.

16:30 - 19:00

Warsztat - Superwizja - czym jest? Po co jest?

 • Monika Zubrzycka-Nowak   Grażyna Kucharska  
 • Sala B

Kiedy mówimy o standardach, etyce i jakości w pracy z ludźmi, nie sposób pominąć superwizję, jako ich nieodzowny element. Ustalenie standardów pracy i jakości oraz zasad etycznych jest podstawą profesjonalizacji zawodu coacha. Mówi się, że najważniejszym narzędziem w coachingu jest sam coach. Superwizja jest miejscem, gdzie coach może dbać o najwyższą jakość swojej postawy i warsztatu, i poprzez to podnosić efektywność procesu coachingu dla klienta oraz jakość jego wpływu na środowisko w którym funkcjonuje. Przyjdź na warsztat jeśli: - jesteś osobą interesującą się coachingiem jako metodą, którą chcesz się w przyszłości zająć. - pracujesz w biznesie, masz wpływ na zatrudnianie coachów zewnętrznych i chcesz dowiedzieć się w jaki sposób superwizja przekłada się na jakość coachingu oraz jak wiedza ta może wesprzeć Cię w wyborze coacha - pracujesz w biznesie, masz w firmie coachów wewnętrznych, chcesz zadbać o ich rozwój i zastanawiasz się czy im zaproponować superwizję - jesteś początkującym coachem i potrzebujesz przyjaznego doświadczenia z superwizją - pracujesz z ludźmi, ważne są w Twojej pracy standardy, etyka i jakość oraz własny rozwój Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję: - dowiedzieć się/przypomnieć sobie czym jest superwizja i po co ona coachowi, klientowi i środowisku klienta - wziąć udział w ćwiczeniach obrazujących refleksyjny sposób pracy w superwizji (doświadczyć efektu poszerzenia perspektywy) - wziąć udział w superwizji grupowej - zadawać pytania o rozwój coacha w superwizji i coachingu. Warsztat prowadzony będzie metodą interaktywną, angażującą uczestników w ćwiczenia grupowe oraz indywidualne, w pobudzanie do refleksji i wnioskowania. Główne zagadnienia stanowiące podłoże warsztatu: czym jest superwizja, kim jest profesjonalny superwizor, zastosowanie superwizji, systemowe podejście w superwizji, etapy rozwoju coacha a superwizja, superwizja indywidualna i grupowa.

19:00 - 19:15

Zakończenie Konferencji

 • Sala A

20:00 -

Bankiet Coacha

 • Emilia Strzelecka   Marek Jagucki  
 • „Życie jest fajne” - W-wa, ul. Grójecka 68

czyli spotkanie nieformalne, przy muzyce, wodzie, itp.

17 września : Oddziały
08:30 - 20:00

Bydgoszcz - I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu

 • Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zapraszamy serdecznie Państwa na Konferencję, która odbędzie się 17.09.2019. w Bydgoszczy Patronaty Honorowe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Patronat Medialny: TVP3 Bydgoszcz , Miejsce konferencji: Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Patronat Honorowy ul. Chodkiewicza 30, Budynek A (główny) przy współorganizacji z Katedrą Pedagogiki Pracy i Andragogiki przy UKW. Termin: 17.09.2019 r. Ramowy program 8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników AULA ATRIUM nr 17 parter 9:00 - 9:15 Uroczyste otwarcie Przedstawiciele Władz Uczelni 9:15 - 9:30 Powitanie Uczestników "3 słowa o Izbie Coachingu"- Anita Orzechowska i Anna Kania 9:30 -10:30 Badania w coachingu "Coaching bez emocji - teoria i praktyka coachingu w świetle badań naukowych." - Dr Katarzyna Chmielewska 10:30 -10:45 przerwa kawowa 10:45 - 11:45 Wpływ coachingu na zmianę "Dlaczego coaching działa? - wykorzystanie mózgu i umysłu człowieka" - Łukasz Brzeziński 11:45-12:45 - Standardy Coachingu Panel dyskusyjny - Jak organizacje coachingowe dbają o standardy w coachingu. - Anita Orzechowska i Goście: Beata Hanuszek Dyrektor oddziału ICF Bydgoszcz- Kujawsko-Pomorskie, dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni UKW, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 12:45 -13:30 przerwa - Lunch 13:30 -14:30 PRELEKCJE TEMATYCZNE DLA BIZNESU Sala 1 13:30-14:30 Coaching w organizacji dla HR: "Coaching jako jedna z metod rozwoju pracownika w organizacji" - Anna Kania Sala 2 13:30-14:30 Coaching w organizacji dla MMŚ: "Executive & Leadership Coaching jako skuteczne narzędzie rozwoju top managementu w organizacji." - Michał Lubomski Sala 3 13:30-14:30 Coaching w Biznesie: "Wyzwania w biznesie - jak wzmacniać odporność psychiczną w kontekście działań coachingowych?" - Joanna Fabisiak i Anita Orzechowska 14:45-15:45 STREFA ROZWOJU Sala 1 14:45-15:45 "Projekt praca - Jak zarządzać swoją karierą zawodową?" Spotkanie dla pracowników, managerów, osób poszukujących własnej ścieżki kariery - Anna Kania, Sala 2 14:45 -15:45 "Coaching jako narzędzie pracy nauczyciela - wsparcie nauczania i komunikacji." Spotkanie dla nauczycieli, wykładowców, pedagogów - Dr Katarzyna Chmielewska Sala 3 14:45 - 15:45 Rozwój Coacha "Superwizja - droga rozwoju profesjonalnego coacha" Spotkanie dla coachów, studentów coachingu, uczestników szkół coachingu, managerów, coachów wewnętrznych, HR - Anita Orzechowska 15:45 - 16:00 przerwa kawowa 16:00 - 17:30 WARSZTATY/COACHING GRUPOWY Sala 1 16:00 -17:30 "Twoja droga do zmiany."Warsztat rozwojowy na podstawie gry coachingowej - Joanna Fabisiak - BRAK MIEJSC Sala 2 16:00-17:30 "Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera" - Michał Lubomski Sala 3 16:00-17:30 "Kierunek - uważność" - Elżbieta Chrulska Sala 4 16:00 -17:30 "Wypisz swój sukces" - Jolanta Cioczek Sala 1 17:45 - 20:00 Spotkanie tylko dla Coachów, w ramach DKC: "Co jest zasobem, a co jest ograniczeniem w pracy coachingowej? - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik Współorganizator z ramienia UKW: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki; Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski (www.bydgoszcz.pl), Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Patronat Medialny: TVP3 Bydgoszcz Partnerzy Wydarzenia PROVOCARE, WYMAGAMY.PL, CST COACHING, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza, Oprawa cateringowa: Cañapa Catering & More Oprawa wizerunkowa: Pani Fotograf Monika Buńkowska LOGISTYKA: * wysokość inwestycji: w zależności od terminu zakupu biletu oraz formy uczestnictwa * bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu * zapisy wyłącznie przez portal evenea: https://evenea.pl/event/ickonferencja2019byd/ * liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń * miejsce: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego * WYBÓR WARSZTATÓW - prosimy o zaznaczenie przy zakupie biletu, w których prelekcjach/warsztatach będziecie państwo uczestniczyć. * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

17:00 - 20:00

Kielce - Standardy w różnych formach wspierania w rozwoju i zmianie

 • Kielecki Park Technologiczny, budynek Orange, sala Helsinki (na parterze)

Szanowni Państwo, z okazji 10-lecia istnienia Izby Coachingu zapraszamy na wydarzenia poprzedzające I Ogólnopolską Konferencję Izby Coachingu, które odbędą się w 16 oddziałach w Polsce w dniach 17-19.09.2019r. Jednym z nich będzie panel dyskusyjny Standardy w różnych formach wspierania w rozwoju i zmianie organizowany przez Oddział Świętokrzyski Izby Coachingu. Agenda wydarzenia: 17.00-18.00 Panel dyskusyjny prowadzony przez moderatora z udziałem zaproszonych gości reprezentujących spojrzenie na temat Standardów w dziedzinach: - coachingu- Dorota Nawrotek - psychologii- dr n. o zdr. Justyna Kaczmarczyk - mentoringu- Katarzyna Cukierska - edukacji- dr Karol Bidziński 18.00-18.20 Przerwa kawowa, networking 18.20-19.20 Wystąpienie gościa I - Seminarium Kompetencje coachingowe w praktyce. Prowadzenie: Dorota Nawrotek W czasie godzinnego seminarium uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad tym, jakie są zasoby coachingu i jak je można wykorzystać w praktyce. Dowiedzą się: • Jak coaching może przełożyć się na efektywność jednostek i zespołów? • Co wspólnego mają coaching i charyzma? • Dlaczego coachingu uczą się menedżerowie? • Do czego coaching przydaje się nauczycielom? • Kiedy warto poszukać wsparcia coacha i jak go wybrać? 19.20-19.30 Przerwa 19.30-20.30 Wystąpienie gościa II- Wykład: Mentoring w edukacji na przykładzie projektu Tandem. Mentoring 55+ Prowadzenie: Katarzyna Cukierska ,,Spotkanie." To słowo towarzyszyło pilotażowi projektu Tandem Mentoring 55+. W roku szkolnym 2018/2019 w ostrowieckiej Szkole z Pasją ósemka wspaniałych, dojrzałych ludzi podjęła wyzwanie indywidualnych spotkań z ósemką uczniów w celu towarzyszenia im w pięknej drodze odkrywania siebie i świata. O istocie mentoringu, jego zastosowaniu w edukacji a także założeniach i realizacji Tandemu opowie Katarzyna Cukierska, koordynator tego projektu, dyrektor Szkoły z Pasją. Do dyspozycji uczestników na spotkaniu będą też sami bezpośredni zaangażowani, czyli mentorzy programu Tandem. 20.30 Zakończenie. Podczas panelu dyskusyjnego: - będziemy mieli okazję przyjrzeć się jak rozumiane są standardy przez różne profesje wspierające w rozwoju i zmianie- poznamy perspektywę ekspertów reprezentujących coaching, mentoring, edukację i psychologię - podyskutujemy o tym, jakie umiejętności są kluczowe w zawodach wspierania w rozwoju i jak je rozwijać - dowiemy się, jak w tych profesjach weryfikowane są poszczególne kompetencje. Dla kogo? Dla coachów, trenerów, menedżerów, przedsiębiorców, psychologów, psychoterapeutów, mentorów, nauczycieli, doradców zawodowych, osób pracujących z dorosłymi i młodzieżą oraz dla każdego zainteresowanego tematem rozwoju i zmiany. Prelegenci: Dorota Nawrotek: Coach akredytowany w Izbie Coachingu, trener biznesu, dziennikarz, doświadczony menedżer i przedsiębiorca. Certyfikowana konsultantka badania Odporności Psychicznej MTQ48 oraz Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Od siedmiu lat prowadzi warsztaty, seminaria oraz sesje coachingowo - mentoringowe dla zarządów firm i organizacji, a także nauczycieli i wykładowców akademickich. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru charyzmatycznego przywództwa - skuteczne zarządzanie, efektywność osobista, wystąpienia i prezentacje oraz budowanie odporności psychicznej jednostek i zespołów. Wspiera ją bogate doświadczenie zawodowe - zajmowała się hotelarstwem, handlem i edukacją, była dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, pełniła funkcję rzecznika prasowego. Dyrektor i założyciel Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu (2013 - 17). Autorka programu studiów podyplomowych "Coaching biznesowy" zrealizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorka i kierownik merytoryczny studiów "Coaching rozwojowy i mentoring" prowadzonych przez WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Współpracuje także z Politechniką Świętokrzyską. Autorka bloga rozwojowego oraz artykułów i wywiadów publikowanych w czasopiśmie "Charaktery". Prywatnie żona, matka trójki dorosłych dzieci, babcia dwóch wnuków. W wolnym czasie pływa, spaceruje, medytuje. dr Karol Bidziński: Pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz edukator. Od wielu lat współpracuje ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Jego marzeniem jest zmiana współczesnej szkoły - wyzwolenie jej z ograniczeń mitu założycielskiego - autokratyzmu i transmisji wiedzy. Wspiera wszelkie procesy, których celem jest humanizacja szkolnej rzeczywistości, demokratyzacja relacji społecznych, personalizacja oferty edukacyjnej i oparcie jej na metodach wspierających aktywność oraz twórcze zaangażowanie uczniów. Jest przekonany, że szkolne uczenie się może być radosne, pełne wartościowych doświadczeń wspierających rozwój dziecka i wzmacniających ludzką wspólnotę. Szczególnie bliska jest mu idea tworzenia szkoły dla wszystkich - realizacja edukacji włączającej. dr n. o zdr. Justyna Kaczmarczyk: Psycholog, seksuolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła Ii i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Słuchaczka studiów podyplomowych na kierunkach: psychologia transportu, psychologia sądowa, seksuologia kliniczna, doradztwo zawodowe. Ukończyła roczny kurs psychoterapii i poradnictwa. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy szkoląc się z metod diagnozy i pomocy psychologicznej, w tym zastosowania dialogu motywującego. Jej główne specjalizacje to diagnoza psychologiczna i ocena ryzyka pogłębiania się procesu demoralizacji wśród nieletnich sprawców czynów karalnych. Autorka i współautorka kilkunastu artykułów naukowych. Prywatnie żona i mama. Katarzyna Cukierska: Pedagog, doradca zawodowy, Dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych. Ponadto koordynatorka pilotażowego programu Tandem Mentoring 55+ realizowanego we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Certyfikowany Trener Biznesu Szkoły Trenerów Elżbiety i Roberta Sołtys, absolwentka Szkoły Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma na swoim koncie tysiące godzin przepracowanych warsztatowo, głównie z kobietami i indywidualnie jako doradca zawodowy, mentor i tutor. Właścicielka Pracowni Inspiracji Rozwoju. Prywatnie żona Radosława, mama Bartosza, Blanki i Borysa. Fascynatka tańca, szczególnie latynoamerykańskiego i Zumby. Autorka tomiku poezji "O niej" skierowanego głównie do kobiet i o kobietach. Logistyka: • koszt uczestnictwa: 40 PLN (0 PLN dla Członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu) • zapisy wyłącznie przez portal evenea • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń • miejsce: Kielecki Park Technologiczny, budynek Orange, sala Helsinki (na parterze)

17:30 - 20:30

Lublin - Budowanie marki i swojej roli w biznesie

 • Lublin

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Lubelski Izba Coachingu Patron wydarzenia: Lubelski Klub Biznesu Na spotkanie zapraszamy: - coachów oraz trenerów, którzy chcą być w swojej świadomi jak chcą być spostrzegani przez swoich klientów i rynek na jakim działają - przedsiębiorców małych i średnich firm będących w stanie restrukturyzacji, planowania zmian - specjalistów, menedżerów oraz kadrę zarządzającą chcącą zbudować i/lub wzmocnić rozpoznawalności marki na rynku - środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych chcących zwiększyć swoją świadomość na temat budowania znaczenia i rozpoznawalności marki wśród swoich klientów obecnych i potencjalnych To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz: - być bardziej świadomy co przekazujesz co chcesz przekazać o sobie i swojej marce klientowi - być bardziej uważny na potrzeby klient i wyzwania rynku wobec Ciebie, Twojej usługi / produktu wersus wizji jaką masz o swojej marce i dla swojej marki - lepiej planować kampanie medialne i informacje marketingowe w celu wzmocnienia rozpoznawalności marki i budowania Twojej wiarygodności rynkowej i eksperckiej - dowiedzieć się jak budować spójną komunikację w oparciu o wartości własne i organizacji - zbudować wspólny mianownik komunikacji marketingowej Co zyskasz na spotkaniu - szerzą wiedzę o tym co świadomie i nie świadomie komunikujesz klientowi i rynkowi o sobie i swojej marce - umiejętność planowania kampanii promocyjnej / wizerunkowej i informacyjnej o marce i produkcie. W tym o sobie jako o produkcie - większą umiejętność zauważania co jest możliwe a co potrzebne Twojej firmie w kontekście budowania pozycji, roli i znaczenia na rynku Co będziemy robić? - wchodzić w planowanie teraźniejszości z poziomu świadomości wizji przyszłości swojej marki - pobudzać efektywność kreowania marki i jej wizji poszerzać elastyczność patrzenia na siebie z poziomu marki i produktu jaki sprzedajemy i jaki promujemy - definiować wartości jakie chcesz, aby towarzyszyły Tobie i Twoim klientom w ramach prowadzonej działalności Prowadząca: Monika Walczak Trener, mentor, doradca biznesu, rzecznik prasowy IC Wspiera organizacje w rozwoju. Pomaga im w przechodzeniu przez zmiany. Wierzy, że można realizować "twarde" cele biznesowe i jednocześnie "miękko" wspierać i rozwijać ludzi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowania i prowadzenia zespołów sprzedażowych. Sama często mówi o sobie, że z pierwszego, drugiego i każdego zawodu jest… sprzedawcą. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w obszarach związanych ze sprzedażą, wspierania zespołów w efektywnych działaniach sprzedażowych, jak również doradza w zarządzaniu i komunikacji w organizacji. Na stałe współpracuje z Lubelskim Klubem Biznesu, w ramach którego prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i rozwijania strategii komunikacji, zarządzania firmą oraz budowania współpracy i komunikacji zarówno z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Jest uznanym mentorem kadry managerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwojowych. Prowadzi treningi indywidualne i zespołowe. Wspiera ludzi i organizacje w przechodzeniu przez zmianę. Przez blisko 20 lat realizował różnorodne projekty związane ze sprzedaż a następnie z komunikacją firmową pełniąc najwyższe funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. Od 5 lat kieruje i realizuje projekty edukacyjne. Jej szkolenia są wysoko cenione ponieważ przekazuje praktyczną, biznesową wiedzę, która wprost koresponduje z potrzebami uczestników. Kierowała wieloma projektami pracując w największych koncernach w Polsce. Realizowała projekty m.in. dla Lubelskiego Klubu Biznesu, PZU S.A., P4, ING Tech, Castorama, Orkla Care i wiele innych. Prywatnie przez wiele lat trenowała kick boxing oraz jest miłośniczką turystyki wysokogórskiej. Joanna Czarnecka Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Członek Prezydium Izby Coachingu. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem kreatywnego myślenia u Ludzi. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo - leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno - pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego - medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych. Od niedawna uczy się prowadzić małe wydawnictwo 🙂 LOGISTYKA: koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: podamy niebawem * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

18:00 - 21:00

Kraków - Standardy Coachingu: superwizja grupowa dla coachów

 • Kraków - Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków

W ramach obchodów 10-lecia Izby Coachingu, Oddział Małopolski zaprasza na: Standardy w Coachingu - Superwizja Grupowa dla coachów Jakie standardy tworzą warsztat coacha? Jak zadbać o właściwy poziom uprawianej profesji? Jak wyróżnić się w tłumie poprzez merytoryczne działanie? Jesteśmy przekonani iż jedną z podstawowych odpowiedzi na powyższe pytania jest regularna superwizja procesów i przypadków coachingowych pod czujnym okiem doświadczonych praktyków:-) Tworząc przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz budowania profesjonalnych standardów coachingu Małopolski Oddział IC serdecznie zaprasza na superwizję grupową prowadzoną przez Leszka Zawłockiego - wykładowcy, superwizora IC oraz akredytowanego coacha IC. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozwijającym doświadczeniu superwizji. Weźmy na warsztat nasze "coachingowe światy"...:-) Już wkrótce - 17 września w IPRI! Do zobaczenia:-)

17:30 - 20:30

Gorzów Wielkopolski - Czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest?

 • Gorzów Wielkopolski - ATUT Lider Kształcenia ul.Pionierów 3-5

Z okazji X-lecia działalności Izby Coachingu w Polsce zapraszamy na praktyczny warsztat organizowany przez Lubuski Oddział IC "Czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest?" PODCZAS WARSZTATU: - uczestnicząc w ćwiczeniach DOŚWIADCZYSZ: czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest? - dowiesz się czym kierować się przy wyborze coacha i w jaki sposób sprawdzać jego kompetencje - poznasz mylne przekonania dotyczące pracy coacha i dowiesz się co odróżnia tą metodę od innych metod rozwojowych - sprawdzisz co możesz zyskać z perspektywy klienta indywidualnego i/lub organizacji biznesowej Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i wykorzystaniem coachingu jako metody rozwojowej w życiu i/lub w biznesie, coachów, trenerów, pedagogów. Prowadzenie: Wiola Reszkowska Przez wiele lat mojej pracy zawodowej zajmowałam się szeroko rozumianym małym i średnim przedsiębiorstwem, finansami, kadrami, sprzedażą, gospodarką magazynową,obsługą klienta. Organizacja i zarządzanie to od wielu lat moje mocne strony. W wieku jakże cudownym, bo zaraz po 40-tych urodzinach postanowiłam zmienić swoje życie, a zmiana była we wszystkich obszarach. Zmieniłam również profil zawodowy, zaczęłam szkolić w obszarze ekonomii, a kolejnym krokiem były studia coachingowe. Dzisiaj jestem Wice Dyrektorem Oddziału Lubuskiego Izby Coachingu, prowadzę firmę coachingowo-szkoleniową, realizuję projekty unijne wspierające zwłaszcza kobiety w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, uczę dorosłych podstaw przedsiębiorczości, jak również zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wspieram wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój kobiet. LOGISTYKA koszt uczestnictwa: 20 zł* zapisy wyłącznie przez portal evenea - https://evenea.pl/event/dkcgorzow092019/ Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Miejsce: ATUT Lider Kształcenia ul.Pionierów 3-5 ( wejście od ul.Sikorskiego przy Urzędzie Miasta), Gorzów Wielkopolski * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubuski Zapraszam do kontaktu: Wioletta Reszkowska wioletta.reszkowska@ic.org.pl

18 września : Oddziały
17:00 - 20:00

Sopot - Coaching w zmianie

 • Sopot - Baltica Residence

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Pomorski i Izby Coachingu. Tym razem spotkanie jest częścią projektu "Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów" i poprzedza Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Izby Coachingu, która odbędzie się 21.09.2019 I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu Towarzyszenie klientowi w zmianie daje nam, coachom przywilej rozszerzenia jego perspektywy. Pojawienie się dziecka w rodzinie, odejście bliskiej osoby, przekształcenia w organizacji, w której pracujemy - to sytuacje zmiany, które można wymieniać bez końca, wiedząc, że wpływały i będą jeszcze w przyszłości wpływać na zmiany w naszym życiu. Jak oswoić zmianę? Jak się z nią pogodzić? - to dylematy wielu naszych klientów. Warsztat odpowiada na pytanie jakimi narzędziami coach może pracować z klientem w zmianie, a także pomóc w analizie podejmowanych decyzji. Tego typu podejście znakomicie się sprawdza zarówno w indywidualnej pracy z klientem, jak i z powodzeniem wykorzystuje się w organizacjach - przy przeprowadzaniu zespołów przez zmianę, a także w dochodzeniu do wspólnych rozwiązań czy podejmowaniu zespołowych decyzji. W biznesie do wykorzystania jako narzędzie angażowania ludzi w nowe cele i rozwiązywania spornych sytuacji z klientem. 🙂 To spotkanie jest dla Ciebie jeśli: jesteś coachem, trenerem, terapeutą, osobą z biznesu zarządzającym ludźmi i zespołami, należysz do tych, którzy szukając inspiracji w życiu, sami są w ciągłej zmianie ☺ 🙂 Podczas warsztatu poznasz: metodologię "kapeluszy myślowych" Edwarda de Bono ścieżkę pracy z klientem, która wprowadza strukturę oraz pewien porządek w pracę coacha i osoby zarządzającej w efektywnym budowaniu obrazu i planu zmiany 🙂 Co zyskasz na spotkaniu? nowe narzędzie do pracy z procesem decyzyjnym i twórczym u klienta wzrost świadomości procesu twórczego przez jaki przechodzi umysł w sytuacji zmiany według metodyki pracy de Bono Prowadząca: Magdalena Sadowska-Pawlak Trener zawodowy i coach, psycholog zarządzania. Wrocławianka. Były wykładowca w Zakładzie Psychologii Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz w Polsko-Amerykańskim Studium Komunikacji Społecznej. Członek World Association for Case Method Research & Case Method Application WACRA. Od 2009 roku certyfikowany coach International Coaching Community oraz coach Izby Coachingu. Od 2014 Dyrektor Izby Coachingu na Pomorzu. Z coachingiem związana zawodowo - w biznesie pracuje w oparciu o systemowe podejście do organizacji. coaching rozwojowy ICC, coaching wg Blancharda - on the job - dopasowany do poziomu dojrzałości pracownika. Prowadzi coachingi dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej Trener biznesu od 1993 roku - najpierw związana z warszawską firmą szkoleniową, specjalizującą się w obsłudze francuskich korporacji. Potem wieloletni trener ODITK w Gdańsku oraz trener w GFKM. Obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun projektów wdrażania zmian organizacyjnych. Posiada Certyfikat Training for Trainers - Management for Development Foundation (Holandia) w kooperacji z Funduszem Współpracy. Dawna autorka cyklicznego programu telewizyjnego OTV Wrocław, poświęconego psychologicznym problemom zarządzania. Od 1998 roku na Wybrzeżu. Uzyskała tytuł "Wykładowca Roku 1998/1999" w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Obecnie opiekun merytoryczny kierunku Coaching i tutoring w edukacji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Przez wiele lat związana z działaniami na rzecz równego traktowania. W latach 2016-2018 członek Komisji Wyjaśniającej w Grupie Energa, prowadzi szereg postępowań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Bierze aktywny udział w konferencjach i cyklicznych projektach prospołecznych takich jak Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Progressteron, Przedsiębiorcza Kobieta Trójmiasto. Zapraszana jako ekspert do Radia Gdańsk w ramach audycji " Rozmów nocą". Klienci cenią ją za to że "otwiera w głowie okna". 🙂 Logistyka: - bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu - Koszt biletu: 50zł - zapisy wyłącznie przez evenea - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Miejsce: Sopot, hotel Baltica Residence, ul. Na Wydmach 13 * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Pomorski Magdalena Sadowska-Pawlak- Dyrektor Oddziału Pomorskiego Izby Coachingu magda.sadowska@ic.org.pl Więcej o Izbie Coachingu: https://www.izbacoachingu.com

18:00 - 21:00

Warszawa - Prezenteizm - obecny a nieefektywny. Rzecz o wsparciu człowieka

 • Warszawa - Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Mazowiecki Izby Coachingu. Współczesny świat wymaga dużego tempa funkcjonowania, ukierunkowania na coraz to nowe osiągnięcia i bycia „na topie”. Często po drodze zdarzają się różne sytuacje, które powodują, że obrana droga zaczyna być kręta, a nawet i wyboista. Nie zawsze wiemy jak sobie poradzić z problemami, które zaczynają nas przytłaczać. I to jest najczęstszy wstęp do tego, aby wejść w stan określany mianem prezenteizmu, czyli obecności np. w miejscu pracy, ale jednocześnie funkcjonowania w sposób nieefektywny. Nasza głowa, a czasami i ciało np. w chorobie, zajmuje się czymś innym niż jest od nas oczekiwane. Zjawisko to w warunkach biznesowych generuje straty, a w życiu prywatnym może pogłębiać się i prowadzić nawet do depresji. Jak można wspierać ludzi, a nawet całe organizacje w radzeniu sobie ze zjawiskiem prezenteizmu? Co mogą robić coachowie? A co wymaga innego rodzaju wsparcia? Między innymi o tym będziemy mówić na spotkaniu poświęconemu prezenteizmowi. ��� To spotkanie jest dla Ciebie, jeśli chcesz: - Dowiedzieć się czym jest prezenteizm, jak się objawia i czym skutkuje, - Dowiedzieć się jak coaching może wspierać przeciwdziałanie prezenteizmowi, - Poznać nowe systemowym podejście do wspieraniu pracowników w firmach, które zapobiega prezenteizmowi Co zyskasz na spotkaniu: - Wiedza w zakresie rozpoznawania oznak prezenteizmu w organizacji, - Poznasz różne formy wspierania pracowników w skutecznym funkcjonowaniu w pracy i w życiu, - Wiedza w zakresie wdrażania systemowego podejścia wspierania pracowników firm ��Dla kogo są te warsztaty? - Dla osób, które w roli coacha i/lub HR wspierają pracowników firm, - Dla osób, które chcą poznać nowoczesne podejście do budowania dobrostanu pracowników, - Dla osób zarządzających firmami i zespołami, którzy chcą efektywnie wspierać swoich pracowników - Dla osób zarządzających poszukujących profesjonalnych rozwiązań dla swoich organizacji z wsparcia pracownika w wzroście jego zawodowego i osobistego dobrostanu (w tym stanu efektywności i skuteczności działań) Co będziemy robić? - Dzielić się doświadczeniami w zakresie efektywnego wspierania pracowników, - Mówić o dobrych praktykach budowania świadomej i zrównoważonej kultury organizacyjnej, Prowadząca: Anna X Wojciechowska Konsultant, Trener, fasylitator, Coach & Team coach Konsultuje i wdraża projekty typu learning & development w obszarach takich jak: rozwijanie przywództwa, kształtowanie postaw i zachowań, a także efektywna komunikacja i współpraca �w zespole oraz pomiędzy zespołami. Działając jako konsultant pracuje w oparciu o podejście systemowe i Analizę Transakcyjną. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, których efektem jest zmiana postaw i zachowań pracowników; pracuje z kadrą menedżerską wyższego i średniego szczebla. Jest również profesjonalnym, certyfikowanym facylitatorem spotkań. Jako coach towarzyszy menedżerom w drodze do realizacji celów zarówno rozwojowych jak i biznesowych. Trzy kluczowe obszary jej specjalizacji w coachingu i team coachingu to: rozwijanie kompetencji liderskich mierzonych badaniem 360 stopni i/lub badaniem zaangażowania, praca z menedżerami, którzy chcą rozwijać potencjał podległych pracowników oraz całego zespołu, podnoszenie efektywności komunikacji i współpracy w zespole. Od 2010 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową; jest również partnerem duńskiej firmy Eloomi (e-learning systems). LOGISTYKA: koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: Warszawa, Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Mazowiecki Joanna Czarnecka - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izba Coachingu joanna.czarnecka@ic.org.pl, tel. 535006846

18:00 - 21:00

Warszawa - Improwizacja w pracy coacha i trenera

 • Warszawa - Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Mazowiecki Izby Coachingu. Improwizacja, w skrócie „Impro”. Forma sztuki scenicznej, w której grupa aktorów– improwizatorów odgrywa przed publicznością serię bardziej lub mniej powiązanych ze sobą scen, które w 100% tworzone są na oczach widzów. Innymi słowy: każdy padający z ust improwizatorów tekst, powstająca fabuła, postacie i ich wzajemne relacje, wymyślane są na poczekaniu, bez przygotowania i jakiegokolwiek wcześniejszego umówienia. Ten trening zabierze uczestników do tego świata i pozwoli im zasmakować we wspólnym tworzeniu „tu i teraz” – w duchu otwartości, zabawy, współpracy, zaufania i radości ze spontanicznej kreatywności. Najlepsze w tych warsztatach będzie to, że ich treść „napisze” się sama w trakcie ich trwania – dzięki nam wszystkim, którzy weźmiemy w nich udział. Zaczniemy od przeróżnych rozgrzewek, ćwiczeń i gier improwizacyjnych, które często są bazą naszych prób w teatrze improwizowanym. Pozwolą nam się twórczo otworzyć, zintegrować i pobudzić spontaniczne reakcje. Potem przejdziemy do wspólnego improwizowanego tworzenia – w parach i całej grupie – co z tego wyjdzie? Jak już pisałem: nie wiadomo, bo wszystko będzie w 100% improwizowane. Będziemy się ruszać, nie będzie to warsztat „na siedząco”. Dlatego ubierzcie się wygodnie. Nie musi to być dres, ale suknia balowa, szpilki lub pełen garnitur nie będą dobrym rozwiązaniem ☺ TO SPOTKANIE JEST DLA CIEBIE JEŚLI CHCESZ: • jako coach być bardziej uważny w stosunku do klienta i być mocniej w „tu i teraz” • lepiej aktywnie słuchać • bardziej spontanicznie i adekwatnie reagować na to, co mówi klient • poszerzyć paletę swoich emocjonalnych reakcji CO ZYSKASZ NA SPOTKANIU? • zwiększysz poziom swojej otwartości, spontaniczności i elastyczności • będziesz mieć większy wachlarz zachowań i reakcji w pracy coachingowej • pobudzisz kreatywność i twórczość, co przyda się w życiu i na sali szkoleniowej • będziesz umieć wykorzystywać rozgrzewki i ćwiczenia improwizacyjne na sali szkoleniowej DLA KOGO SĄ TE WARSZTATY? • coachów oraz trenerów, którzy chcą być w swojej pracy bardziej spontaniczni, elastyczni i twórczy • wszystkich, którzy są otwarci na nowe wyzwania i lubią próbować nowych rzeczy • trenerów, którzy chcą poznać i wykorzystać w pracy rozmaite sposoby na pobudzenie i zintegrowanie grupy szkoleniowej (wprowadzenie jej we wspólną energię) CO BĘDZIEMY ROBIĆ: • wchodzić w rozmaite doświadczenia improwizacyjne w parach, trójkach i grupach • pobudzać spontaniczność kreowania • poszerzać elastyczność reakcji • dobrze się bawić ☺ PROWADZĄCY: Piotr Barański Improwizator sceniczny z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem, od pięciu lat występuje w teatrze improwizowanym BEZ KLEPKI. Absolwent iO Theatre oraz The Annoyance Theater w Chicago, gdzie uczył się komediowej improwizacji scenicznej, warszawskiej Szkoły Impro, oraz licznych szkoleń w Barcelonie i Warszawie. Coach oraz trener specjalizujący się w coachingu prowokatywnym, kreatywności, budowaniu i integrowaniu zespołu oraz komunikacji międzyludzkiej. Od 19 lat współpracuje z agencjami reklamowymi jako senior copywriter. Anglista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. LOGISTYKA: koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea https://evenea.pl/event/dkckonferencja2/ liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: Warszawa, Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Mazowiecki Joanna Czarnecka - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izba Coachingu joanna.czarnecka@ic.org.pl, tel. 535006846

18:00 - 21:00

Warszawa - Budowanie marki i swojej roli w biznesie

 • Warszawa - Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Mazowiecki Izby Coachingu. Dla kogo są te warsztaty? - coachów oraz trenerów, którzy chcą być w swojej świadomi jak chcą być spostrzegani przez swoich klientów i rynek na jakim działają - przedsiębiorców małych i średnich firm będących w stanie restrukturyzacji, planowania zmian - specjalistów, menedżerów oraz dla kadry zarządzającej chcących zbudować i/lub wzmocnić rozpoznawalności marki na rynku - środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych chcących zwiększyć swoją świadomość na temat budowania znaczenia i rozpoznawalności marki wśród swoich klientów obecnych i potencjalnych To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz: - być bardziej świadomy co przekazujesz co chcesz przekazać o sobie i swojej marce klientowi - być bardziej uważny na potrzeby klient i wyzwania rynku wobec Ciebie, Twojej usługi / produktu wersus wizji jaką masz o swojej marce i dla swojej marki - lepiej planować kampanie medialne i informacje marketingowe w celu wzmocnienia rozpoznawalności marki i budowania Twojej wiarygodności rynkowej i eksperckiej - dowiedzieć się jak budować spójną komunikację w oparciu o wartości własne i organizacji - zbudować wspólny mianownik komunikacji marketingowej Co zyskasz na spotkaniu: - szerzą wiedzę o tym co świadomie i nie świadomie komunikujesz klientowi i rynkowi o sobie i swojej marce - umiejętność planowania kampanii promocyjnej / wizerunkowej i informacyjnej o marce i produkcie. W tym o sobie jako o produkcie - większą umiejętność zauważania co jest możliwe a co potrzebne Twojej firmie w kontekście budowania pozycji, roli i znaczenia na rynku Co będziemy robić? - wchodzić w planowanie teraźniejszości z poziomu świadomości wizji przyszłości swojej marki - pobudzać efektywność kreowania marki i jej wizji - poszerzać elastyczność patrzenia na siebie z poziomu marki i produktu jaki sprzedajemy i jaki promujemy - definiować wartości jakie chcesz, aby towarzyszyły Tobie i Twoim klientom w ramach prowadzonej działalności Prowadzące: Monika Walczak Trener, mentor, doradca biznesu, rzecznik prasowy IC Wspiera organizacje w rozwoju. Pomaga im w przechodzeniu przez zmiany. Wierzy, że można realizować "twarde" cele biznesowe i jednocześnie "miękko" wspierać i rozwijać ludzi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowania i prowadzenia zespołów sprzedażowych. Sama często mówi o sobie, że z pierwszego, drugiego i każdego zawodu jest… sprzedawcą. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w obszarach związanych ze sprzedażą, wspierania zespołów w efektywnych działaniach sprzedażowych, jak również doradza w zarządzaniu i komunikacji w organizacji. Na stałe współpracuje z Lubelskim Klubem Biznesu, w ramach którego prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i rozwijania strategii komunikacji, zarządzania firmą oraz budowania współpracy i komunikacji zarówno z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Jest uznanym mentorem kadry managerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwojowych. Prowadzi treningi indywidualne i zespołowe. Wspiera ludzi i organizacje w przechodzeniu przez zmianę. Przez blisko 20 lat realizował różnorodne projekty związane ze sprzedaż a następnie z komunikacją firmową pełniąc najwyższe funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. Od 5 lat kieruje i realizuje projekty edukacyjne. Jej szkolenia są wysoko cenione ponieważ przekazuje praktyczną, biznesową wiedzę, która wprost koresponduje z potrzebami uczestników. Kierowała wieloma projektami pracując w największych koncernach w Polsce. Realizowała projekty m.in. dla Lubelskiego Klubu Biznesu, PZU S.A., P4, ING Tech, Castorama, Orkla Care i wiele innych. Prywatnie przez wiele lat trenowała kick boxing oraz jest miłośniczką turystyki wysokogórskiej. LOGISTYKA koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea: https://evenea.pl/event/dkckonferencjaicwawa3/ liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: Warszawa, Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Mazowiecki Joanna Czarnecka - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izba Coachingu joanna.czarnecka@ic.org.pl, tel. 535006846

16:30 - 18:30

Lublin - Jak wychować szczęśliwe i pełne poczucia wartości dziecko?

 • Lublin - Wydział Filozofii i Socjologii, UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

Zapraszamy na spotkanie w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Izby Coachingu "Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów". Izba Coachingu obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia i z tej okazji chcemy zaprosić do uczestnictwa w wydarzeniach zorganizowanych z tej okazji. Rola rodzica jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą, rolą życiową. Nikt nas do niej nie przygotowuje, codziennie stajemy przed wyzwaniami, jakie niesie wychowywanie dziecka. Celem warsztatu jest poznanie możliwości jakie niesie w tym zakresie coaching, co można z niego zaczerpnąć, aby umożliwić rozwój szczęśliwego i posiadającego poczucie własnej wartości człowieka. To spotkanie jest dla Ciebie jeśli: - chcesz zweryfikować swoją wiedzę na temat wychowania dzieci, - przyjrzeć się nowoczesnym rozwiązaniom, - wykorzystać umiejętności coachingowe do wspierania rozwoju swojego dziecka. Na warsztatach poznasz: - w jaki sposób dzieci budują najważniejsze przekonania na swoje całe dorosłe życie, - jak pielęgnować na co dzień poczucie wartości dziecka, - jak dać poczucie bezpieczeństwa, - w jaki sposób akceptować, - jakie znaczenie ma dotyk w relacji z dzieckiem, - w jaki sposób umiejętnie wykorzystać kompetencje coachingowe w rozwoju swojego dziecka, czyli: - jak słuchać, aby ono czuło się wysłuchane, - jak pytać, aby zechciało odpowiadać, - jak wyznaczać sobie cele wychowawcze. Jak będziemy działać? Spotkanie będzie miało warsztatowy charakter, to oznacza, że będziemy robić wiele ćwiczeń, dyskutować, opowiadać , dzielić się swoim doświadczeniem. Potrwa 2 godziny zegarowe. Zaproszenie kierujemy do rodziców i osób planujących zostać rodzicami, a także do wszystkich, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem dzieci i młodzieży. Prowadząca: Lilianna Kupaj Akredytowany coach ICI, mentor, trener, wykładowca akademicki. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia ICI oraz polskiego - Izby Coachingu. Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego.Właścicielka ogólnopolskiej Szkoły Coachingu Lilianna Kupaj, prezeem zarządu i fundatorka Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. Autorka i trenerka programu Szkoły Coachingu opartej na modelu coachingu wielopoziomowego Roberta Diltsa. Autorka wielu książek z obszaru coachingu. Jej pasją jest wspieranie klientów w ich drodze odkrywania własnego potencjału i talentów. Najważniejsze wartości w jej życiu to miłość i wiara w drugiego człowieka. Jak nie pracuję z ludźmi, to piszę książki. Często przebywam w lesie, aby połączyć się z naturą. Czerpie siłę ze świata przyrody. Jest żoną Krzysia i mamą Maćka i Justynki. Uważa się za szczęśliwą i spełnioną kobietę. Partnerzy wydarzenia: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS Lubelski Klub Biznesu Logistyka: - obowiązują zapisy wyłącznie przez portal evenea - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń - miejsce: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin - rejestracja rozpocznie się o godzinie 16:15 Szczegółowe informacje o konferencji i projekcie, w ramach których odbędzie się warsztat, można znaleźć na stronie: http://konferencja.izbacoachingu.com/ Zapraszamy Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubelski Aleksandra Gospodarek - Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu aleksandra.gospodarek@ic.org.pl

17:30 - 20:30

Zielona Góra - Czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest?

 • Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/7

Z okazji X-lecia działalności Izby Coachingu w Polsce zapraszamy na praktyczny warsztat organizowany przez Lubuski Oddział IC "Czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest?" PODCZAS WARSZTATU: - uczestnicząc w ćwiczeniach DOŚWIADCZYSZ: czym profesjonalny coaching jest, a czym nie jest? - dowiesz się czym kierować się przy wyborze coacha i w jaki sposób sprawdzać jego kompetencje - poznasz mylne przekonania dotyczące pracy coacha i dowiesz się co odróżnia tą metodę od innych metod rozwojowych - sprawdzisz co możesz zyskać z perspektywy klienta indywidualnego i/lub organizacji biznesowej Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i wykorzystaniem coachingu jako metody rozwojowej w życiu i/lub w biznesie, coachów, trenerów, pedagogów. Prowadzenie: Paulina Borsuk Coaching&Szkolenia - konsultant, trener biznesu, business coach, praktyk zarządzania i marketingu, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Izby Coachingu. Od ponad 16 lat wspiera duże przedsiębiorstwa, m. in. z branży produkcyjnej, w zakresie sprzedaży i budowania długofalowych relacji z klientami. Współpracuje z właścicielami firm i liderami jako HR business partner, mentor i ekspert wspierając ich w zarządzaniu, rozwoju umiejętności przywódczych, wdrażaniu programów rozwoju kompetencji zawodowych oraz efektywności osobistej i skutecznej komunikacji. Zarządzała organizacją kilkudziesięciu ogólnopolskich kampanii promocyjnych, zorganizowała ponad 100 eventów biznesowych i konferencji. Ambasadorka programu „Sukces to ja” realizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, mentorka kobiet biznesu, pasjonuje się wzmacnianiem postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. LOGISTYKA koszt uczestnictwa: 20 zł* zapisy wyłącznie przez portal evenea - https://evenea.pl/event/dkczielonagora092019/ Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Miejsce: Al. Niepodległości 16/7, I piętro, Zielona Góra * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubuski Zapraszam do kontaktu: Paulina Borsuk paulina.borsuk@ic.org.pl

17:30 - 20:30

Łodź - Spójna całość czy zbiór części? O etyce w zawodzie coacha

 • Good Time Łódzki Historyczny Kompleks Apartamentowy

19 września : Oddziały
09:00 - 15:30

Białystok - Seminarium Izby Coachingu Oddział Podlaski

 • Białystok - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Zapraszamy serdecznie Państwa na Seminarium, organizowane jest w ramach X-lecia Izby Coachingu, które odbędzie się w Białymstoku 19.09.2019. Miejsce seminarium: Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (ul.Ciepła 40) Termin: 19.09.2019 r. Celami jakie, przyświecają Projektowi są: - wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami organizacjami skupionymi wokół rozwoju i wsparcia, - stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw, - popularyzacja profesjonalnego coachingu, jako wartościowej formy wsparcia rozwoju osób, procesów zmiany w organizacjach i podnoszenia efektywności działań zespołowych. Całość wydarzeń będzie skoncentrowana wokół trzech kluczowych wartości Izby Coachingu: - standardów - etyki - jakości Agenda wydarzenia: Dzień I 19.09.2019 (Czwartek - miejsce: Aula Prof. Tadeusza Kasprzaka) 9:00 - 9:10 Otwarcie - Rektor Wyżej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, doc. dr Edward Hościłowicz 9:10 - 9:20 Prezes Izby Coachingu, Bartosz Berendt 9:20 - 9:25 Dyrektor Izby Coachingu Oddział Podlaski, Sylwester Pilipczuk SESJA I Standardy, etyka, jakość (Aula Mała) 9:25 - 9:55 #to jest coaching - Standardy, etyka, jakość w coachingu - Bartosz Berendt, Prezes Izby Coachingu 9:55 - 10:15 Jak wzmocnić odporność psychiczną - Joanna Czarnecka, członek Prezydium i Dyrektor Oddziału Mazowieckiego. 10:15 - 10:35 Jak się uczy mózg - Sylwester Pilipczuk, Dyrektor Oddziału Podlaskiego Izby Coachingu 10:35 - 11:20 Rozwój osobisty menedżera a wsparcie coachingowe - interaktywny wykład (część 1.) 11:20 11:50 Przerwa kawowa SESJA II Panel dyskusyjny (Aula Mała) 11:50 - 12:30 Panel Dyskusyjny "Po pierwsze człowiek. Mosty zamiast murów - Rozwój osobisty menedżera a wsparcie coachingowe" (część 2.) 12:30 - 15:30 Warsztat: "Jak wzmocnić psychodporność", Joanna Czarnecka, Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. 15:30 Zakończenie Zapraszamy coachów, trenerów, terapeutów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym. Jak się zapisać? - zapisy wyłącznie przez portal evenea: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Patronat Honorowy: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku PRELEGENCI: Bartosz Berendt - Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, Master Certified Coach (MCC) akredytowany przez International Coach Federation (ICF), członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes Izby Coachingu od stycznia 2018 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Prowadzi warsztaty dla coachów posiadające aprobatę ICF, jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych m.in. rozwijał liderów podczas rejsów morskich żaglowcem. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Katowicach, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Amy i Arnold Mindel. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Realizował projekty między innymi dla takich firm, jak WSiP, PL.2012, T-Mobile, PZU, Mercedes, BZ WBK, Nordea, RedMobile, WOW!, Isobar, Polkomtel, SsangYong, Isuzu, Nutricia, Alfa Logis, BRE Bank, Polbank EFG, Orange, Grupa O2, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Compress, Tetra System Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Agora, Amnesty, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante - Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój własnej działalności coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 3000 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów. Joanna Czarnecka - Coach, trener, pedagog, terapeuta. Członek Prezydium oraz Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej. Zajmuje się rozwojem i promowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej i menedżerskiej, prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Pracowała jako arteterapeuta i socjoterapeutka (obecnie udziela sesji diagnostyczno-terapeutycznych). Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo - leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno - pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego - medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Sylwester Pilipczuk - Certyfikowany coach, Dyrektor Izby Coachingu Odział Podlaski, trener oraz mediator, mentor, wykładowca MBA, ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Białymstoku, członek International Society for Emotional Inteligence, praktyk marketingu, prezes firmy coachingowo-szkoleniowej Pro-metheus. Pracuje również w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestowaniu w kapitał ludzki w sektorze high-tech, inteligencji emocjonalnej, zarządzaniu talentami, efektywności coachingu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu: inteligencji emocjonalnej, neurodydaktyki, sztuki wystąpień publicznych, profesjonalnej obsługi klienta, skutecznej promocji, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, rozwoju talentów i coachingu, efektywności uczenia się , gimnastyki umysłu i zwiększania potencjału mózgu, zarządzania sobą w czasie, nawiązywania relacji biznesowych, zarządzaniu stresem, skutecznej komunikacji oraz sztuki perswazji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, ciągle inwestuje w siebie i rozwija swoje kompetencje, ostatnio poszerzył swoje edukacyjne portfolio o certyfikat mediatora w prawie cywilnym i handlowym oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W ramach X-lecia Izby Coachingu odbędą się również wydarzenia w oddziałach IC w całej Polsce.: Szczegóły: https://www.facebook.com/events/476162676461970/ Zapraszamy! LOGISTYKA zapisy wyłącznie przez portal evenea Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: WSFIZ (Aula Mała) Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Podlaski Sylwester Pilipczuk / Białystok, sylwester.pilipczuk@ic.org.pl

09:30 - 14:30

Lublin - Coaching biznesowy jako droga rozwoju pracownika i organizacji.

 • Lublin - Dom na Podwalu

Izba Coachingu obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia i chcemy zaprosić do uczestnictwa w wydarzeniach zorganizowanych z tej okazji. W obecnych czasach coaching staje się coraz bardziej popularny. Korzystają z niego zarówno osoby indywidualne, ale szczególne miejsce zajmuje on w obszarze biznesu, gdzie jest narzędziem pomagającym w doskonaleniu kompetencji, podnoszeniu efektywności pracowników a przez to przyspieszającym rozwój firmy. W ramach dwóch warsztatów chcemy pokazać możliwości coachingu oraz warunki, jakie należy stworzyć, aby mógł on przynieść oczekiwane rezultaty. Warsztat I: Jak zadbać o jakość coachingu dla pracownika? Celem tej części jest: Rozważenie kluczowych elementów decydujących o jakości efektów coachingu, o które warto zadbać zanim pracownik rozpocznie współpracę z coachem. Przebieg: Podczas spotkania przyjrzymy się jakości coachingu "przed coachingiem" z szerokiej perspektywy - i wybór coacha będzie tylko jedną z wielu perspektyw. Uczestnicy w aktywny sposób będą mogli przygotować sobie uporządkowane podejście do korzystania z coachingu, jako metody rozwoju o wysokiej skuteczności. Warto będzie korzystać z mądrości grupowej refleksji, pojawiających się inspiracji oraz okazji do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zapraszam na spotkanie, na wspólną rozmowę prowadzoną z ciekawością i życzliwością. Prowadząca: Grażyna Kucharska - Akredytowany Coach i Superwizor, Członek Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu. Biznes coach certyfikowany przez ICC i superwizor coachingu akredytowany w Izbie Coachingu. Członek założyciel Izby Coachingu oraz członek Komisji Akredytacyjnej IC. Ekonomista, specjalista HR, doradca biznesowy i trener rozwoju osobistego. Doświadczony menedżer i nauczyciel, twórca autorskich programów nauczania. Od 2007 roku zarządza firmą NANO Coaching. Executive coach i doradca biznesowy o systemowym podejściu, który wspiera klientów w dostrzeganiu szerszej perspektywy i nowych możliwości wyboru. Od 2010 roku jest Partnerem w Akademii Coacha Biznesu propagującej coachingowy styl zarządzania. Realizuje kompleksowe projekty rozwojowe zawierające diagnozę, rekomendacje i realizację działań (coachingu, szkoleń, warsztatów), szczególnie w obszarach rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich, zespołowych i komunikacji. Od 2016 roku uczy studentów UMCS, na studiach podyplomowych Coaching i Mentoring, profesjonalnego prowadzenia procesu coachingu. Angażuje się w promowanie coachingu o wysokich standardach zawodowych i etycznych poprzez prowadzenie superwizji oraz prezentacji i warsztatów dla coachów. Warsztat II:Jak podnieść efektywność pracy zespołu? Coaching biznesowy - kiedy chcesz zobaczyć zmiany. Efektywny zespół to taki, w którym ludzie są zaangażowani, rozumieją cele indywidualne oraz całego zespołu i wspólnie dążą do tego, aby te cele realizować. W takim zespole ludzie otwarcie się ze sobą komunikują, bo mają do siebie zaufanie i okazują sobie szacunek. A kiedy pojawiają się sytuacje konfliktowe, traktują je jako naturalne zjawisko wynikające z różnych punktów widzenia oraz stylów komunikacyjnych ludzi i starają się te konflikty na bieżąco rozwiązywać. Efektywny zespół to pragnienie wielu menadżerów i organizacji. Jak osiągnąć taki stan? Dużą rolę pełni tutaj bezpośredni menadżer kierujący zespołem oraz kadra menadżerska zarządzająca firmą, która odpowiada za politykę i kulturę organizacyjną wewnątrz firmy. Zachowania i postawy poszczególnych członków zespołu kształtują się często w wyniku działań i zachowań prezentowanych przez kadrę menadżerską. To spotkanie jest dla Ciebie jeśli: - chcesz dowiedzieć się w jaki sposób coaching biznesowy może pomóc, w jakich sytuacjach się sprawdza oraz jak jest prowadzony, - chcesz doświadczyć działania coachingu W trakcie warsztatów: - dokonasz autorefleksji - ja i mój zespół - dowiesz się jakie czynniki wpływają na efektywność pracy zespołu - zastanowisz się nad tym, jaką dysfunkcję Twojego zespołu należy rozwiązać w pierwszej kolejności - dowiesz się, co jest najczęstszą przyczyną niskiego zaangażowania pracowników - odkryjesz czym jest coaching, a czym coaching nie jest i kiedy warto z niego korzystać - dowiesz się jak prowadzony jest coaching biznesowy i jak może on pomóc menadżerom i zespołom w organizacjach - otrzymasz informacje o tym, jaka jest rola coacha w procesie coachingu biznesowego i jak wygląda współpraca. Prowadząca: Małgorzata Połok - dyplomowany coach i trener biznesu. Posiada 22 lat doświadczenia zawodowego, z czego 12 lat na stanowiskach menadżerskich. Jest właścicielką firmy INSPIRACJA I ROZWÓJ. Realizuje projekty szkoleniowo-rozwojowe, których celem jest usprawnienie i rozwój funkcjonowania firmy.Ma za sobą liczne wystąpienia publiczne oraz organizowanie konferencji i seminariów dla przedsiębiorstw a także Klientów indywidualnych. Towarzyszy ludziom w zmianach, szczególnie zawodowych. Pomaga dostrzec to czego ludzie często nie widzą - własny potencjał i swoje mocne strony. Mobilizuje do podsumowań oraz inspiruje do podejmowania działań. Zaproszenie kierujemy do ludzi biznesu, którym zależy na dostarczaniu pracownikom wsparcia rozwojowego wysokiej jakości: - menadżerów kierujących zespołami - właścicieli oraz kadry zarządzającej firm - członków zespołów A także dla coachów, którzy chcą być partnerami dla biznesu w dbaniu o kontraktowanie usługi coachingowej nastawionej na wysoką jakość. Partnerem wydarzenia jest Lubelski Klub Biznesu Logistyka: - obowiązują zapisy wyłącznie przez portal evenea - dla członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu uczestnictwo jest bezpłatne (wymagana weryfikacja członkostwa) - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń - miejsce: Dom na Podwalu, ul. Podwale 15, Lublin - rejestracja rozpocznie się o godzinie 9:15 * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. O projekcie "PO PIERWSZE CZŁOWIEK! Mosty zamiast murów" Szczegółowe informacje o konferencji i projekcie "PO PIERWSZE CZŁOWIEK! Mosty zamiast murów", w ramach którego zrealizowane będą warsztaty, można znaleźć na stronie: http://konferencja.izbacoachingu.com/ Zapraszamy Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubelski Aleksandra Gospodarek - Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu aleksandra.gospodarek@ic.org.pl

16:00 - 18:30

Katowice - Prezenteizm - obecny a nieefektywny. Rzecz o wsparciu człowieka

 • Katowice

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu Dla kogo ten warsztat? Dla osób, które w roli coacha i/lub HR wspierają pracowników firm, Dla osób, które chcą poznać nowoczesne podejście do budowania dobrostanu pracowników, Dla osób zarządzających firmami i zespołami, którzy chcą efektywnie wspierać swoich pracowników Dla osób zarządzających poszukujących profesjonalnych rozwiązań dla swoich organizacji z wsparcia pracownika w wzroście jego zawodowego i osobistego dobrostanu (w tym stanu efektywności i skuteczności działań) To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz: Dowiedzieć się czym jest prezenteizm, jak się objawia i czym skutkuje, Dowiedzieć się jak coaching może wspierać przeciwdziałanie prezenteizmowi, Poznać nowe systemowym podejście do wspieraniu pracowników w firmach, które zapobiega prezenteizmowi Co zyskasz na spotkaniu: Wiedza w zakresie rozpoznawania oznak prezenteizmu w organizacji, Poznasz różne formy wspierania pracowników w skutecznym funkcjonowaniu w pracy i w życiu, Wiedza w zakresie wdrażania systemowego podejścia wspierania pracowników firm Co będziemy robić? Dzielić się doświadczeniami w zakresie efektywnego wspierania pracowników, Mówić o dobrych praktykach budowania świadomej i zrównoważonej kultury organizacyjnej, Prowadząca: Anna X Wojciechowska Konsultant, Trener, fasylitator, Coach & Team coach Konsultuje i wdraża projekty typu learning & development w obszarach takich jak: rozwijanie przywództwa, kształtowanie postaw i zachowań, a także efektywna komunikacja i współpraca w zespole oraz pomiędzy zespołami.Działając jako konsultant pracuje w oparciu o podejście systemowe i Analizę Transakcyjną. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, których efektem jest zmiana postaw i zachowań pracowników; pracuje z kadrą menedżerską wyższego i średniego szczebla. Jest również profesjonalnym, certyfikowanym facylitatorem spotkań. Jako coach towarzyszy menedżerom w drodze do realizacji celów zarówno rozwojowych jak i biznesowych. Trzy kluczowe obszary jej specjalizacji w coachingu i team coachingu to: rozwijanie kompetencji liderskich mierzonych badaniem 360 stopni i/lub badaniem zaangażowania, praca z menedżerami, którzy chcą rozwijać potencjał podległych pracowników oraz całego zespołu, podnoszenie efektywności komunikacji i współpracy w zespole. Od 2010 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową; jest również partnerem duńskiej firmy Eloomi (e-learning systems). Logistyka: koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: KATOWICE * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Komitet Organizacyjny Konferencji konferencja@ic.org.pl

17:00 - 20:00

Sopot - Superwizja dla coachów w ramach Konferencji Izby Coachingu

 • Sopot - Hotel Baltica Residence, ul. Na Wydmach 13

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej organizowanej przez Oddział Pomorski Izby Coachingu. PO CO JEST SUPERIWZJA? Superwizja stwarza Coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z Klientem. Gdy poczuje, że "utknął w miejscu" może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój Coacha poprzez informację zwrotną Superwizora. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja Coach-Klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W SUPERWIZJI? coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać KORZYŚCI Z SUPERWIZJI wzrost jakości warsztatu pracy coacha wzrost konkurencyjności na rynku wskazanie obszarów, tematów do rozwoju, pogłębienia wiedzy ugruntowanie w roli coacha samorozwój (samoświadomość własnych mocnych stron) dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami dbałość o etykę otrzymanie akredytacji Otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji: jeśli poddajesz superwizji swoje doświadczenia w roli coacha (przedstawiasz swój własny przypadek) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej z poddaniem superwizji własnej pracy w roli coacha jeśli nie poddajesz superwizji swojego doświadczenia w roli coacha (nie przedstawiasz własnego przypadku) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej PROWADZĄCA: Agnieszka Długołęcka-Kurzyk – superwizor coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu, certyfikowany coach International Coaching Community, psycholog, trener biznesu, opiekun merytoryczny kierunku Akademia Coachingu w WSB w Gdańsku, www.coaching-online.pl Skoncentrowana jestem na wspieraniu rozwoju kompetencji biznesowych menedżerów. W branży szkoleniowej pracuję od 2001 roku jako trenerka biznesu, od 2008 roku jako business coach. Wykładam na studiach podyplomowych na Zarządzaniu Projektami oraz Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pracuję zarówno indywidualnie (business i life coaching) jak i grupowo (szkolenia, action learning); w kontakcie bezpośrednim jak i online. Klienci cenią mnie za humor, zarówno praktyczne, jak i analityczne podejście Logistyka: zapisy wyłącznie przez portal evenea: https://evenea.pl/event/superwizjakonferencjasopot/ liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (3 - 8 uczestników) Miejsce: Hotel Baltica Residence, sala Morska ul. Na Wydmach 13 81-776 Sopot Szersze informacje u Dyrektor Oddziału Pomorskiego Izby Coachingu Magdalena Sadowska-Pawlak magda.sadowska@ic.org.pl Więcej o Izbie Coachingu: https://www.izbacoachingu.com * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

18:00 - 21:30

Warszawa - S-Factor - przestrzeń i wyobraźnia w procesach rozwojowych

 • Warszawa - Golden Floor Plaza - Al. Jerozolimskie 123A

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Mazowiecki Izby Coachingu. Tytuł: Model S-FACTOR – przestrzeń i wyobraźnia w pracy coacha, facylitatora, trenera i terapeuty / w procesach rozwojowych. Model S-FACTOR jest autorskim rozwiązaniem stworzonym w oparciu o doświadczenia wynikające z realizowanych procesów coachingowych, jako alternatywa dla dostępnych formuł i modeli pracy obecnych na rynku narzędzi rozwojowych. Pozwala na pracę zarówno ustrukturyzowaną, jak również z otwartością na inwencję twórczą. Model wsparty zestawem narzędzi SFACTOR CARDS otwiera możliwości pracy z przestrzenią, wyobraźnią, skojarzeniami i inspiracją płynącą z kart zawierających autorskie zdjęcia w czarno-białej gamie kolorystycznej. Model S-FACTOR, wraz z towarzyszącymi mu narzędziami, służy: - wsparciu procesów coachingowych indywidualnych oraz zespołowych i grupowych. - wzmocnieniu efektywności procesów facylitacyjnych, - ubogaceniu spektrum oddziaływań rozwojowych w procesach szkoleniowych - wsparciu procesów terapeutycznych indywidualnych i grupowych. Model ten pozwala na elastyczne wykorzystanie elementów składowych do definiowania celów, pracy w sesjach i procesach, weryfikowanie efektów działań klienta przez niego samego. TO SPOTKANIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: - chcesz zrozumieć jak można pracować z przestrzenią i z obrazem w modelu S-FACTOR - chcesz zobaczyć jak możesz wiązać w pracy coachingowej płaszczyzny myślenia logicznego z strukturami poznania wizualno–emocjonalnego - jesteś zainteresowany poznaniem elementów pracy pozwalającej w procesie coachingowym pracować jednocześnie nad przekonaniami, wyobrażeniami i zorientowaniem klienta na siebie, cele, możliwości i wyzwania. NA WARSZTACIE POZNASZ: - genezę powstania modelu S-FACTOR, - podstawy pracy na modelu - możliwości łączenia modelu S-FACTOR z modelem odporności psychicznej, 5 poziomami efektywnego zespołu Lencioniego oraz modelem Adaira dotyczącego przywództwa, - nowe spojrzenie na pracę z samooceną i nastawieniem klienta do siebie i własnej rzeczywistość klienta, - praktyczne sposoby powrotu do równowagi emocjonalnej i psychicznej, poprzez wykorzystanie perspektyw z obszaru woli, świadomości i motywacji. CO ZYSKASZ NA SPOTKANIU: - możliwość wdrożenia nowego modelu pracy z klientem, - inspirację do pracy na modelu wspierającym pracę rozwojową, - umiejętność wykorzystania metodologii S-FACTOR w pracy indywidualnej i grupowej oraz samopoznawczej CO BĘDZIEMY ROBIĆ: - poznawać siebie i innych poprzez metodykę Modelu S-FACTOR - ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć - indywidualnie i w parach, w podgrupach, w grupie całej - porozmawiamy o Twoich wrażeniach z pracy w metodologii S-FACTOR oraz Twojej perspektywie na zastosowanie przedstawionych narzędzi. PROWADZĄCY: Ireneusz Knyziak – Coach, Team Coach, Trener, Psycholog społeczny (SWPS), manager w branży obsługi wierzytelności. Pracuje z mężczyznami w tematach związanych z jakością życia, priorytetami, komunikacją z partnerami, relacjami z dziećmi, kreowaniem przestrzeni na pasję i hobby w życiu i innymi ważnymi dla klientów celami. Entuzjasta profesjonalnego coachingu. Poza licznymi obowiązkami zawodowymi kinomaniak, czynny muzyk rockowy. LOGISTYKA koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea: https://evenea.pl/event/dkckonferencjaicwawa/ liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: Warszawa, Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Izba Coachingu Oddział Mazowiecki Joanna Czarnecka - Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izba Coachingu joanna.czarnecka@ic.org.pl, tel. 535006846

18:00 - 21:00

Kraków - Transformująca Obecność-przywództwo na miarę dzisiejszych czasów

 • Kraków - Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego ul. Powroźnicza 6/2

W ramach obchodów 10 - lecia Izby Coachingu zapraszamy na Jakość w coachingu - Transformująca obecność na miare dzisiejszych czasów. W dobie rewolucji informacyjnej 4.0, coraz bardziej „pędzącego” świata, w którym jedyną stałą jest zmiana, umiejętność zatrzymania i odnalezienia się w tym „biegu” wydaje się dla człowieka kluczowa. Funkcjonowanie według zasad społecznych wpajanych w procesie wychowania i edukacji nie przynosi oczekiwanych efektów w dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA. Podążanie za tym, co w obecnym momencie wydaje się być właściwe (choć znane są tylko bazowe wytyczne, a reszta informacji przychodzi w trakcie działania) jest nowym sposobem nawigowania w życiu. Odpowiedzią może być intuicyjne przywództwo oparte na Transformującej Obecności – podejście, które dostarcza wielu prostych narzędzi zarówno dla liderom, coachom oraz wszystkim tym, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie oraz inspirować innych do wykorzystania własnego potencjału. Prowadząca: Marzena Konieczny, coach PCC ICF, executive coach, pracująca w nurcie Transformational Presence Leadership & Coaching, trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie (kariera w PWC od asystenta do dyrektora) oraz 7-letnim doświadczeniem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prywatnie mama trójki chłopców czerpiąca energię z piękna natury i oddechu transmodalnego. „Od 10 lat współtworzę z liderami oraz zespołami cele rozwojowe na miarę ich potencjału (i możliwości wykonania w tym momencie), które są oparte na poczuciu własnej wartości, a w procesie coachingu przynoszą wymierne rezultaty oraz wytyczają drogę na przyszłość. Transformująca Obecność mobilizuje mnie i moich klientów do intuicyjnego podążania za tym, co w nas autentyczne i wnosi poczucie spełnienia, gdy odważnie realizujemy siebie w świecie.” Zapraszamy bardzo serdecznie!

18:30 - 20:30

Katowice - Budowanie marki i swojej roli w biznesie

 • Katowice

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Coachingu organizowanym przez Oddział Lubelski Izba Coachingu Na spotkanie zapraszamy: - coachów oraz trenerów, którzy chcą być w swojej świadomi jak chcą być spostrzegani przez swoich klientów i rynek na jakim działają - przedsiębiorców małych i średnich firm będących w stanie restrukturyzacji, planowania zmian - specjalistów, menedżerów oraz kadry zarządzającej chcących zbudować i/lub wzmocnić rozpoznawalności marki na rynku - środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych chcących zwiększyć swoją świadomość na temat budowania znaczenia i rozpoznawalności marki wśród swoich klientów obecnych i potencjalnych To spotkanie jest dla Ciebie jeśli chcesz: - być bardziej świadomy co przekazujesz co chcesz przekazać o sobie i swojej marce klientowi - być bardziej uważny na potrzeby klient i wyzwania rynku wobec Ciebie, Twojej usługi / produktu wersus wizji jaką masz o swojej marce i dla swojej marki - lepiej planować kampanie medialne i informacje marketingowe w celu wzmocnienia rozpoznawalności marki i budowania Twojej wiarygodności rynkowej i eksperckiej - dowiedzieć się jak budować spójną komunikację w oparciu o wartości własne i organizacji - zbudować wspólny mianownik komunikacji marketingowej Co zyskasz na spotkaniu - szerzą wiedzę o tym co świadomie i nie świadomie komunikujesz klientowi i rynkowi o sobie i swojej marce - umiejętność planowania kampanii promocyjnej / wizerunkowej i informacyjnej o marce i produkcie. W tym o sobie jako o produkcie - większą umiejętność zauważania co jest możliwe a co potrzebne Twojej firmie w kontekście budowania pozycji, roli i znaczenia na rynku Co będziemy robić? - wchodzić w planowanie teraźniejszości z poziomu świadomości wizji przyszłości swojej marki - pobudzać efektywność kreowania marki i jej wizji poszerzać elastyczność patrzenia na siebie z poziomu marki i produktu jaki sprzedajemy i jaki promujemy - definiować wartości jakie chcesz, aby towarzyszyły Tobie i Twoim klientom w ramach prowadzonej działalności Prowadząca: Monika Walczak Trener, mentor, doradca biznesu, rzecznik prasowy IC Wspiera organizacje w rozwoju. Pomaga im w przechodzeniu przez zmiany. Wierzy, że można realizować "twarde" cele biznesowe i jednocześnie "miękko" wspierać i rozwijać ludzi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowania i prowadzenia zespołów sprzedażowych. Sama często mówi o sobie, że z pierwszego, drugiego i każdego zawodu jest… sprzedawcą.Obecnie prowadzi działalność szkoleniową i doradczą w obszarach związanych ze sprzedażą, wspierania zespołów w efektywnych działaniach sprzedażowych, jak również doradza w zarządzaniu i komunikacji w organizacji.Na stałe współpracuje z Lubelskim Klubem Biznesu, w ramach którego prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i rozwijania strategii komunikacji, zarządzania firmą oraz budowania współpracy i komunikacji zarówno z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Jest uznanym mentorem kadry managerskiej. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwojowych. Prowadzi treningi indywidualne i zespołowe. Wspiera ludzi i organizacje w przechodzeniu przez zmianę.Przez blisko 20 lat realizował różnorodne projekty związane ze sprzedaż a następnie z komunikacją firmową pełniąc najwyższe funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. Od 5 lat kieruje i realizuje projekty edukacyjne. Jej szkolenia są wysoko cenione ponieważ przekazuje praktyczną, biznesową wiedzę, która wprost koresponduje z potrzebami uczestników.Kierowała wieloma projektami pracując w największych koncernach w Polsce. Realizowała projekty m.in. dla Lubelskiego Klubu Biznesu, PZU S.A., P4, ING Tech, Castorama, Orkla Care i wiele innych.Prywatnie przez wiele lat trenowała kick boxing oraz jest miłośniczką turystyki wysokogórskiej. LOGISTYKA: koszt uczestnictwa: 50 zł bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu zapisy wyłącznie przez portal evenea liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń miejsce: Warszawa, Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 a, * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana. Zapraszamy! Organizator: Komitet Organizacyjny Konferencji

17:00 - 20:00

Warszawa - Nauki o mózgu w coachingu

 • Warszawa

18:00 - 21:00

Warszawa - Odporność psychiczna a praca coacha i trenera

 • Warszawa

Bilety

Zapraszamy serdecznie na Konferencje główną, która odbędzie się w Warszawie 21.09.2019. Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia poprzedzające, które odbywać się będą w Oddziałach Izby Coachingu na terenie Polski w dniach 17-19.09.2019 roku.

Dla Członków

0
 • Wykłady
 • Panele dyskusyjne
 • Warsztaty
Zakup

Indywidualny

250
 • 150 zł: do 31.07.2019
 • 200 zł: do 31.08.2019
 • 250 zł: do 21.09.2019
Zakup

Bankiet

100
 • Obchody 10-cio lecia
 • Koncert
 • Wręczenie nagród
Zakup

Izba Coachingu

Smulikowskiego 4 pok. 118
00-389 Warszawa, Polska

Partnerzy

Wszyscy, bez których nie mogłoby się udać

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

Konferencję wspiera Forum Organizacji Coachingowych

Cykl wywiadów

Po pierwsze człowiek. Mosty zamiast murów.

O coachingu i wartościach, w rozmowie z Mariuszem Cyzio

O akredytacji i superwizji w coachingu, w rozmowie z Moniką Zubrzycką-Nowak

O profesjonalizacji coachingu, w rozmowie z Agnieszką Kaseją

O Izbie Coachingu i konferencji w rozmowie z Bartoszem Berendtem

O coachingu w organizacjach międzynarodowych i rozwijających się w rozmowie z Anią Syrek Kosowską

O współodczuwaniu, współczuciu, empatii i uważności w rozmowie z Wiesławą Serkowską

O coachingu i myśleniu systemowym, w rozmowie z Katarzyną i Piotrem Pilipczuk

O bywaniu coachem, w rozmowie ze Zbyszkiem Kierasem

O superwizji w coachingu z Grażyną Kucharską

O coachingu i podejściu systemowym, w rozmowie z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik

O coachingu somatycznym, o efektywności coachingu w biznesie w rozmowie z Magdaleną Skopińską

O coachingi i kulturze Cyfrowej w rozmowie z Robertem Izdebskim

Miejsce konferencji