Jacek Młynarczyk

Jacek Młynarczyk

Improwizator, menedżer z „korporacji”, doświadczony coach i trener. Improwizuje od 7 lat, występuje, prowadzi warsztaty. Uczy się od nauczycieli polskich i zagranicznych.
Inżynier, psycholog sportu, golfista. Pracując w międzynarodowych zespołach na co dzień sprawdza, jak ważna jest właściwa komunikacja w pracy z ludźmi. Twierdzi, że sprawdził
na własnym przykładzie, że zasady improwizacji scenicznej pomagają w życiu zarówno służbowym, jak i prywatnym.