Adam Aduszkiewicz

Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, członek prezydium poprzedniej kadencji

Dr filozofii, wykładowca, autor i tłumacz (m.in. wiele artykułów specjalistycznych z zakresu filozofii, „Słownik Filozofii”, przekład „O prawdzie” Tomasza z Akwinu, wraz z żoną przekłady „Antypodręcznika filozofii” Michaela Onfray’a, „Duchowości ateistycznej” Andre Comte-Sponville, czy „Jak żyć” Luc’a Ferry).
Menedżer z długoletnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich korporacjach, był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Bertelsmann Media (Świat Książki). Zaangażowany w różnorodne projekty, np. w projekt radykalnej restrukturyzacji Telewizji Polskiej lub projekt „Drogi chrześcijaństwa” – cykl wykładów przedstawicieli różnych wyznań i środowisk chrześcijańskich, opowiadających o chrześcijaństwie z perspektywy osobistych doświadczeń. Projekt ten był realizowany w warszawskiej parafii kościoła ewangelicko-reformowanego. Na podstawie tego cyklu powstała również książka „Drogi chrześcijaństwa”.
Freelancer: trener, konsultant i dyplomowany coach. Między innymi, prowadzi szkolenia oparte na autorskim programie dotyczącym radzenia sobie z dylematami etycznymi w praktyce zarządzania.
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
W latach ’80 pracownik naukowy w IFiS PAN dr filozofii. Przez ponad 20 lat pracował jako menedżer w administracji państwowej, międzynarodowych i polskich korporacjach i w trzecim sektorze.
Ukończył podyplomowe studium coachingu Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, ma akredytację coacha Izby Coachingu i jest członkiem zarządu tej organizacji. Jest również licencjonowanym konsultantem modelu LVI 360.
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej, organizowanym przy współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
Jako coach pracuje zarówno z menedżerami, którzy zaczynają karierę, oraz z liderami, którzy osiągnęli najwyższe pozycje zawodowe. Prowadzi również coaching życiowy, pracuje m.in. z osobami, które przeżywają kryzys połowy życia, z ludźmi doświadczającymi wypalenia zawodowego i wyczerpanymi długotrwałym stresem.
Jako terapeuta pracuje z dorosłymi, w nurcie psychologii analitycznej (pracuje pod superwizją)
Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące przywództwa, komunikacji, coachingu, etyki w biznesie i sztuki życia.
Wykłada i prowadzi warsztaty w Akademii Psychologii Przywództwa i na podyplomowych studiach coachingu i mentoringu na UMCS.
Publikuje w THINKTANK, Magazynie Coaching i w Przekroju. Wraz z żoną tłumaczy na polski książki francuskich