Artur Rzepecki

Artur Rzepecki

Executive Coach & Facilitator

Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty rozwojowe dla menedżerów i zespołów zarządzających
Studiowałem Animację Społeczną i Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim (Pedagogika)
Ukończyłem Studium Dyrektorów ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademię Przywództwa Strategicznego w ICAN Institute oraz kilkanaście kursów i szkoleń dla coachów w kraju i zagranicą.
Moje doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo od 1995 roku przez kilka lat związany byłem z branżą FMCG miałem okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierowałem rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 byłem Partnerem w Aretes Consultants gdzie zrealizowałem kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinąłem i byłem odpowiedzialny za praktykę coachingową.
Jestem akredytowanym coachem w Izbie Coachingu oraz MCC w International Coach Federation. Zrealizowałem ponad 5000 godzin coachingu, głównie dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla.