Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

Coach & Team Coach

Konsultuje i wdraża projekty typu learning & development w obszarach takich jak: rozwijanie przywództwa, kształtowanie postaw i zachowań, a także efektywna komunikacja i współpraca
w zespole oraz pomiędzy zespołami.
Działając jako konsultant pracuje w oparciu o podejście systemowe i Analizę Transakcyjną. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, których efektem jest zmiana postaw i zachowań pracowników; pracuje z kadrą menedżerską wyższego i średniego szczebla. Jest również profesjonalnym, certyfikowanym facylitatorem spotkań.
Jako coach towarzyszy menedżerom w drodze do realizacji celów zarówno rozwojowych jak i biznesowych. Trzy kluczowe obszary jej specjalizacji w coachingu i team coachingu to: rozwijanie kompetencji liderskich mierzonych badaniem 360 stopni i/lub badaniem zaangażowania, praca z menedżerami, którzy chcą rozwijać potencjał podległych pracowników oraz całego zespołu, podnoszenie efektywności komunikacji i współpracy w zespole.
Od 2010 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową; jest również partnerem duńskiej firmy Eloomi (e-learning systems).