Magdalena Skopinska

Magdalena Skopinska

doktor nauk medycznych, coach

doktor nauk medycznych, wieloletni lider biznesu, coach. W swojej pracy z klientem, w zgodzie z ontologią skupia się na tym, „jaki jestem” i działa poprzez 3 wzajemnie sprzężone obszary: werbalną, włączając narracje wewnętrzne, emocje i ciało. Coach somatyczny ( Somatics – nurt wspomagania rozwoju i terapii, który nacisk kładzie na zautomatyzowane, „zapisane w ciele” reakcje, które decydują o większości naszych zachowań). Jedyna w Polsce Master Somatic Coach , certyfikowana przez Strozzi Institute w Kalifornii – główny ośrodek rozwoju i nauczania podejścia Somatics. Założycielka Lafol Institute, propagującego holistyczne podejście do rozwoju i terapii. Instytut w pracy z klientami i zespołami wybiera różne sposoby uczenia się i wspierania transformacji: poprzez zrozumienie i język, poprzez emocje i nastroje oraz poprzez ciało, docierając do dominujących w życiu reakcji i działań wyuczonych, w dużej mierze automatycznych.
Wieloletni menedżer i lider biznesu w Polsce i we Francji, prezes różnej wielkości organizacji, m.in Johnson & Johnson w Polsce, wice-prezydent biznesu chirurgicznego o zasięgu europejskim.