Joanna Czarnecka

Joanna Czarnecka

 Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta

 Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta.

Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta, członek Prezydium Izby Coachingu, dyrektor oddziału mazowieckiego Izby Coachingu; współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej,
w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. 

Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej
w złożonych strukturach organizacyjnych. 

Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli.

Jej specjalizacją jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów
z zaawansowanych technik pracy z klientem. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. 

Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. 

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła
i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo – leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno – pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy
z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego – medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.