Bartosz Berendt

Bartosz Berendt

Akredytowany coach i superwizor, Prezes Izby Coachingu

Jako akredytowany coach wspiera osoby stojące u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli i sytuacji zawodowej lub osobistej, jak również liderów i zespoły wdrażające zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych.
Sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Katowicach, Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.