Grażyna Kucharska

Grażyna Kucharska

Akredytowany Coach i Superwizor, Członek Komisji Akredytacyjnej

Biznes coach certyfikowany przez ICC i superwizor coachingu akredytowany w Izbie Coachingu. Członek założyciel Izby Coachingu oraz członek Komisji Akredytacyjnej IC. Ekonomista, specjalista HR, doradca biznesowy i trener rozwoju osobistego. Doświadczony menedżer i nauczyciel, twórca autorskich programów nauczania. Od 2007 roku zarządza firmą NANO Coaching. Executive coach i doradca biznesowy o systemowym podejściu, który wspiera klientów w dostrzeganiu szerszej perspektywy i nowych możliwości wyboru. Od 2010 roku jest Partnerem w Akademii Coacha Biznesu propagującej coachingowy styl zarządzania. Realizuje kompleksowe projekty rozwojowe zawierające diagnozę, rekomendacje i realizację działań (coachingu, szkoleń, warsztatów), szczególnie w obszarach rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich, zespołowych i komunikacji. O jej efektywności świadczą sukcesy klientów z branż takich, jak: usługi finansowe, handel, farmacja i inne. Coaching zespołów poprzedza użyciem narzędzia Team DiagnosticTM Assessment (Team Coaching International), zorientowanym na zespół jako całość. Angażuje się w promowanie coachingu o wysokich standardach zawodowych i etycznych poprzez prowadzenie superwizji oraz prezentacji i warsztatów dla coachów. Pracuje w języku polskim i angielskim.